Patriarcha przeciw dyskryminacji zawodowej

W Rosji wierzący wciąż napotykają na przeszkody w podjęciu działalności zawodowej, zwłaszcza w dziedzinach nauki i edukacji.

Patriarcha moskiewski Cyryl widzi w tym zanikającą, ale wciąż obecną pozostałość sowieckiej ideologii.

Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia dziwnym wydaje się, żeby ludziom  wierzącym utrudniać pracę w sferze nauki i edukacji. Postawa niektórych środowisk w tej sprawie wynika z głębokiej ideologizacji, która pozostawiła ślad tzw. światopoglądu naukowego.  Niedawna decyzja rosyjskich władz oświatowych o wprowadzeniu na uczelnie wyższe możliwości uzyskiwania stopni naukowych z teologii nie wszystkim się spodobała. Cyryl I podkreślił, że pozostałości z czasów panowania ideologii sowieckiej jak najszybciej powinny być usunięte. Ludziom wierzącym nie można zagradzać drogi do uczestniczenia w sferach życia społecznego, w tym w sferze nauki. Zdaniem patriarchy wpływ jakiejkolwiek ideologii na sfery życia społecznego utrudnia konsolidację społeczeństwa.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Reklama

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Reklama

    Reklama