Chrześcijanie ciągle w drodze...

Historia i teraźniejszość
Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech

(...) Część luteran śląskich nie chciała przyjąć unii administracyjnej, nie chciała odstąpić od luterańskiego wyznania wiary zawartego w Księdze Konkordii (Liber Concordiae - Księga Zgody) z roku 1580, a przede wszystkim nie chciała odstąpić od Niezmiennej Konfesji Augsburskiej w roku 1530 (Invariata). Chcieli zachować swoją tożsamość luterańską wyrażoną w dotychczasowej luterańskiej wierze w realną obecność Ciała i Krwi Pańskiej w chlebie i winie podczas Wieczerzy Świętej, w odróżnieniu od kalwińskiej nauki o obecności tylko duchowej, a nie realnej, substancjalnej i rzeczywistej, lub zwingliańskiej, która naucza, że ten Sakrament sprawowany jest jedynie na pamiątkę śmierci Chrystusa, a chleb oznacza Ciało Chrystusa, wino natomiast oznacza Krew Chrystusa. (...)


Kardynał Walter Kasper w trzecią rocznicę śmierci brata Rogera
Brat Roger z Taizé symbolem ekumenizmu duchowego

Brat Roger był w głębokiej komunii z Kościołem katolickim i papieżem, a równocześnie nie chciał zrywać więzi z wartościami tradycji protestanckiej, w której się wychował. Przypomniał o tym kard. Walter Kasper w wywiadzie dla „L’Osservatore Romano” w związku z trzecią rocznicą śmierci założyciela wspólnoty z Taizé. Wywiad z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan ukazał się 15 sierpnia. Więcej:.


Z listów brata Rogera:
Żyć tym, co niespodziewane

List ten napisałem do ciebie, który chcesz kształtować swoje życie w komunii z Chrystusem, bo On jest miłością. Jeżeli zawsze odwoływać się będziesz do kilku istotnych wartości, do kilku prostych prawd, z coraz większą swobodą pójdziesz od prowizorium do prowizorium. Razem z ludem Bożym, z ludźmi całej ziemi jesteś zaproszony, by żyć tym, co niespodziewane. Bo jakże sam jeden rozpoznasz promieniowanie Boga?

Bóg jest zbyt olśniewający, żeby Go oglądać. Światłość Boża oślepia. To w Chrystusie, który przejmuje ten pożerający ogień, Bóg objawia się bez blasku. Rozpoznany czy nie, Chrystus jest tuż obok każdego z nas. Jest tak bardzo związany z człowiekiem, że mieszka w nim nawet wtedy, gdy człowiek o tym nie wie. Jest w nim utajony, jest żarem jego serca, jest światłem w ciemności. Więcej:.


Jak co roku w połowie sierpnia...
Prawosławni pielgrzymują na Grabarkę
 • Katecheza o przemienieniu Pańskim


 • Grabarka 2008: Obchody Święta Przemienienia Pańskiego


 • A wcześniej...

 • Prawosławna Góra Tabor

 • Święta góra dziękczynienia

 • Tak było na Grabarce • Raport ekumenizm.wiara.pl
  Anglikanie na progu schizmy?


  Od pewnego czasu obserwujemy zmagania Wspólnoty Anglikańskiej z problemem zachowania jedności. Powodów, dla których anglikanie zdają się zmierzać ku schizmie jest więcej.

  Dla zewnętrznego obserwatora najważniejszą wydaje się kwestia wspierania przez niektóre Kościoły tej tradycji homoseksualizmu: święcenie osób jawnie praktykujących homoseksualizm tudzież błogosławienie małżeństw osób tej samej płci. Nie bez znaczenia dla dialogujących z anglikanami katolików i prawosławnych jest też to, że kapłanem w tym Kościele może zostać kobieta. Kim są anglikanie? W jakim kierunku potoczą się losy tej wspólnoty? Czas pokaże. Póki co warto przypomnieć sobie, co działo się w tej sprawie w ostatnich miesiącach... Więcej:.

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...

  Reklama

  Reklama

  Reklama