Bartłomiej I w ławrze Troicko-Siergijewskiej

W drugim dniu wizyty w Rosji 23 maja patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przebywał w ławrze Troicko-Siergijewskiej w Siergijew Posadzie. Wraz z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem przewodniczyli uroczystościom Zesłania Ducha Świętego.

W drugim dniu wizyty w Rosji 23 maja patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przebywał w ławrze Troicko-Siergijewskiej w Siergijew Posadzie. Wraz z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem przewodniczyli uroczystościom Zesłania Ducha Świętego.

Przed liturgią w cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy patriarcha ekumeniczny oddał hołd m.in. relikwiom św. Sergiusza.

„Chciałbym przed obliczem całej Cerkwi podziękować wam za okazanie jedności w te błogosławione dni, która dowodzi, że jesteśmy jednym ciałem Kościoła. Wasz przyjazd to przejaw braterskiej miłości, którą zapowiedział Zbawiciel. Niech Łaska Świętej Trójcy przebywa z nami wszystkimi!” – powiedział patriarcha Cyryl witając patriarchę Konstantynopola.

Dziękując za słowa powitania Bartłomiej I przypomniał, że „Pięćdziesiątnica kończy 50-dniowy paschalny krąg biorący początek ze Zmartwychwstania Chrystusa”. „Pięćdziesiątnicą zakończyła się odkupieńcza ziemska droga wcielonego dla nas i dla naszego zbawienia Syna i Słowa Bożego. Świątobliwy współbracie! Błogosławimy z tego świętego miejsca wybrany naród Cerkwi rosyjskiej, chwaląc imię Zmartwychwstałego Pana za wielki dar, jakim jest nasze spotkanie na waszej ziemi nasyconej krwią wcześniejszych, jak i nowych męczenników – powiedział patriarcha ekumeniczny.

Po zakończeniu nabożeństw, zwierzchnicy Kościołów udali się do patriarszej rezydencji, z której balkonu Cyryl zwrócił się do pielgrzymów przybyłych do klasztoru św. Sergiusza. „Wizyta patriarchy Konstantynopola, patriarchy ekumenicznego – zwierzchnika Cerkwi, od której otrzymaliśmy wiarę – to wydarzenie historyczne. Książę Włodzimierz ponad tysiąc lat temu przyjął chrzest właśnie od Konstantynopola. I dziś cieszymy się, że w dzień św. Trójcy możemy wspólnie ze zwierzchnikiem tejże Cerkwi być tutaj i was błogosławić. Niech Bóg was chroni!” – powiedział zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Reklama

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Reklama

    Reklama