Prześladowani za wiarę

Wolność chrześcijan całego świata diametralnie zmalała. Jedni giną za wiarę, drudzy są drastycznie dyskryminowani w życiu społeczno-politycznym.

Na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Azji systematycznie wzrasta liczba ataków na wspólnoty chrześcijańskie. Każdego roku ponad 100 tys. chrześcijan zostaje zamordowanych z powodu wyznawanej wiary.

Wolność wyznaniowa jest ograniczana nie tylko w krajach, gdzie chrześcijaństwo stanowi mniejszość. Z problemem nietolerancji boryka się także historycznie chrześcijańska Europa.

Klauzula sumienia, na którą mogą powołać się: lekarze w przypadku prośby o aborcję; farmaceuci - w przypadku sprzedaży środków aborcyjnych oraz urzędnicy wobec układów homoseksualnych, jest nieustannie ograniczana.

W wielu państwach Europy chrześcijanie nie mogą głosić prawdy o naturze homoseksualizmu, powołując się chociażby na Pismo Święte, ponieważ ich wypowiedzi są uznawane za "mowę nienawiści".

"Wielka rewolucja cicho osiąga swój finał w Europie. Rewolucja mentalności i zwyczajów społecznych jest ogromna w porównaniu z przeszłością: to rewolucja antyreligijna. Uderza w religijność samą w sobie, niezależnie od tego, o jakie wyznanie chodzi" -  pisał dziennikarz Ernesto Galli della Loggia.

Dziennikarz podkreślał także, że Europa przeżywa rewolucję antychrześcijańską. Chrześcijaństwo redukuje się do religii mającej wyłącznie charakter prywatny. Jednocześnie jednak zaznaczył, że żadnej innej religii nie przyznaje się znaczącej roli w określaniu kierunków spraw publicznych.

"W odróżnieniu od wszystkich innych religii pod adresem chrześcijaństwa wolno dziś kierować najbardziej brutalne oszczerstwa, najgorsze obelgi, i jest to dozwolone, słuszne i godziwe" - pisał Galli della Loggia.

"Nasz Dziennik" podaje kilka przykładów dyskryminacji chrześcijan w Europie:

Irlandia: kościoły są zobligowane do wynajmowania należących do nich pomieszczeń na uroczystości gejowskie, w tym zawierania układów homoseksualnych.

Włochy: 1 maja w Rzymie podczas koncertu jeden z piosenkarzy naśladował obrzęd konsekracji Hostii podczas Eucharystii, trzymając w dłoni prezerwatywę.

Dania: parlament zaaprobował prawo, które zobowiązuje Kościół luterański do prowadzenia uroczystości zawierania związków homoseksualnych, mimo że jedna trzecia ministrów była przeciwna jego wprowadzeniu.

Szkocja: dwie katolickie położne wyrokiem sądu zostały zmuszone do asystowania przy aborcjach dokonywanych przez ich koleżanki.

Anglia: lekarze ustalili, że medycy muszą być gotowi do odłożenia na bok swojej wiary i osobistych przekonań w przypadku tzw. kontrowersyjnych sytuacji. Pewna pielęgniarka otrzymała tam zakaz noszenia krzyżyka na szyi w godzinach pracy.  Jedna z małych drukarni została zmuszona do walki na drodze prawnej, ponieważ odmówiła drukowania materiałów o charakterze wyraźnie erotycznym dla jednego z gejowskich czasopism.

Francja: na mocy  prawa chrześcijanom odbiera się wolność słowa, zakazując głoszenia, że relacje między osobami tej samej płci są grzechem.

Przedstawione powyżej dane są dokumentacją wypowiedzi arcybiskupa Silvano M. Tomasi, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Gudrun Kugler, naukowiec pochodzącej z Austrii, która podczas konferencji OBWE w Tiranie prezentowała raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan.

 

 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama