Moskwa: Przysięga małżeńska z odrzuceniem aborcji

Rosyjska organizacja "Razem obronimy życie" wystąpiła z oficjalnym pismem do patriarchy Cyryla, aby formuła sakramentu małżeństwa zawierała przysięgę dotyczącą wyrzeczenia się aborcji i nakłaniania do niej. Apel podpisał dyrektor organizacji Leonid Sewastianow.

W imieniu wszystkich członków organizacji „Razem obronimy życie” Leonid Sewastianow zwrócił się do Cyryla I o wpisanie do formuły obrzędu sakramentu małżeństwa słów przysięgi dotyczącej wyrzeczenia się stosowania aborcji i nakłaniania do niej wstępujących w związek małżeński osób. Z bólem przyznał, że wśród pary małżeńskich uciekających się do aborcji są również takie, które zawarły sakrament małżeństwa, przy czym, jak powiedział, nie uważają one tego za grzech ani za czyn amoralny. Dlatego w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa powinno prowadzić się akcję uświadamiającą, czym jest aborcja i jakie są jej skutki. Świadome wyrzeczenie się stosowania aborcji w momencie zawierania sakramentu małżeństwa pomoże małżonkom wytrwać z pomocą Łaski Bożej nie tylko w wierności małżeńskiej,  ale i w szacunku wobec podarowanego przez Boga nowego życia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama