Skończyć z logiką odwetu

Ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 25 stycznia u oo. franciszkanów w Darłowie.

Darłowskie spotkania ekumeniczne należą do największych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Podobnie było i tym razem. Wszystkie ławki w świątyni były zajęte. Razem z mieszkańcami miasta modlił się także burmistrz Arkadiusz Klimowicz

Nabożeństwu przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. Wraz z nim, oprócz ojców franciszkanów, Kościół rzymskokatolicki reprezentowali także benedyktyni ze Starego Krakowa oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Koszalina. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Mikołaj Lewczuk - proboszcz parafii prawosławnej z Koszalina, ks. Dominik Gzieło - proboszcz parafii polskokatolickiej w Bukowie Morskim oraz ks. Sebastian Niedźwiedziński - proboszcz parafii metodystycznej w Słupsku.

W homilii, bp Włodarczyk, w kontekście działań ekumenicznych mówił o konieczności odrzucenia rodzącego się nieraz w człowieku pragnienia odwetu. Jak przypomniał, prawdziwym lekarstwem na zło jest miłosierdzie.

- Przeciwieństwem miłosierdzia nie jest sprawiedliwość, jak to się często mówi, lecz zemsta. Jezus przeciwstawił miłosierdzie nie sprawiedliwości, ale właśnie prawu odwetu. Przebaczając grzechy, Bóg nie rezygnuje ze sprawiedliwości, lecz przeciwstawia się zemście. Okrucieństwa terroryzmu, jakie dzięki mediom możemy obserwować w różnych miejscach na świecie, ale także zło, którego doświadczamy między nami, są obecne, ponieważ w człowieku jest nienawiść. To wszystko jeszcze bardziej pomaga nam zrozumieć, jak wielką moc mają słowa Jezusa z drogi krzyżowej, który mówi: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!" - podkreślał biskup.

Hierarcha przypomniał także o konieczności osobistego doświadczenia Bożego miłosierdzia, aby móc dzielić się miłosierdziem z innymi. Wskazał w tym kontekście na nawrócenie, które jest warunkiem pojednania, także między chrześcijanami. - Nie mamy patrzeć na innych i mówić: "Ten ma się nawrócić, ta ma się nawrócić". Każdy z nas ma zacząć od siebie - zachęcał biskup.

Tegoroczne spotkania w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się: w koszalińskiej katedrze, w zborze zielonoświątkowym w Świdwinie, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku, na Świętej Górze Polanowskiej, na Górze Chełmskiej, w kościele oo. franciszkanów w Koszalinie oraz w kaplicy ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |