Ekumenicznie przeciw relatywizmowi

Możemy pytać o prawdę, ale to także sama Prawda, którą jest Chrystus, pyta o nas i nas szuka.

Do pytania „Cóż to jest prawda?”, jakie Piłat zadał w Wielki Piątek Jezusowi, nawiązali prymasi katolicki i anglikański Irlandii w przesłaniu, które wystosowali wspólnie również w tym roku, zgodnie z zapoczątkowaną już wcześniej ekumeniczną tradycją. List podpisali dwaj arcybiskupi prymasowskiej stolicy Armagh: Eamon Martin ze strony katolickiej i Richard Clarke z Kościoła Irlandii, należącego do Wspólnoty Anglikańskiej.

Obaj prymasi Irlandii zwrócili uwagę, że relatywizm Piłata, który z pozycji władzy nie uznawał obiektywnej prawdy i uważał, że można ją definiować jak kto chce, przeważa również w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie winni jednak dawać świadectwo prawdzie, która daje odpowiedź na pytania o dramat ludzkiego cierpienia. Jest nią śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To ona stanowi sedno wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy – piszą arcybiskupi z obu irlandzkich Kościołów. Przypominają kazanie, które „wielki niemiecki teolog i męczennik”, pastor ewangelicki Dietrich Bonhoeffer wygłosił w Berlinie, kiedy Hitler dochodził tam do władzy. Zamordowany później przez nazistów duchowny powiedział, że wprawdzie możemy pytać o prawdę, ale to także sama Prawda, którą jest Chrystus, pyta o nas i nas szuka. Wzywa nas ona, byśmy stanęli u boku Jezusa w imię bezwzględnej prawdy i absolutnej prawości” – czytamy w ekumenicznym liście irlandzkich prymasów.

«« | « | 1 | » | »»