Według luteranizmu

Co luteranizm mówi na tematy zawarte w siedmiu ostatnich słowach Jezusa z krzyża?

Przebaczenie


LUTERAŃSKA MODLITWA SPOWIEDZI POWSZECHNEJ:

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!* Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek*wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje,* popełnione myślą, mową i uczynkiem,* którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary.* Żałuję za nie szczerze i z całego serca,* i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego* i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci* umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa,* bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw,* odpuść mi wszystkie grzechy moje* i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego* do poprawy życia mego.* Amen.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Amen.
Ksiądz do zboru:
Ksiądz: Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga wszechmogącego pytam się każdego z was:
Czy żałujesz za grzechy swoje?
Jeśli tak, odpowiedz: żałuję.
Penitenci: Żałuję.
Ksiądz: Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa?
Jeśli tak, odpowiedz: wierzę.
Penitenci: Wierzę.
Ksiądz: Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje?
Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę.
Penitenci: Pragnę.
Absolucja
Ksiądz: Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie!
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów:
„Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J 20, 23)
Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego odpuszczam wam grzechy wasze w imię Ojca i Syna i Ducha † Świętego. Amen.
(Nowa Agenda II, rok 2006: Spowiedź Powszechna)

SPOWIEDZ INDYWIDUALNA

Spowiednik: W imię Ojca i Syna, i Ducha † Świętego. Amen.
Pokój Pański niech będzie z tobą.
Penitent: Amen.
Spowiednik: Przyszedłeś drogi bracie / Przyszłaś droga siostro,
aby przed Bogiem wszystko wiedzącym i wszystko słyszącym wyspowiadać się z tego co cię obciąża i boli. Dlatego jako przed sługą Boga i Jego Kościoła możesz teraz powiedzieć to co leży ci głęboko na sercu.
Penitent: Przed świętym Bogiem wszystko wiedzącym wyznaję…..
2. Po zakończonej spowiedzi i rozmowie duszpasterskiej, penitent mówi:
Penitent: To wszystko mnie obciąża i boli. Proszę Boga o łaskę, chcę się poprawić i żyć nowym życiem…

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama