Moskwa i Genewa o watykańskiej notyfikacji

Światowe agencje informacyjne nieustannie donoszą o kolejnych reakcjach na ogłoszoną 10 lipca notyfikację Kongregację Nauki Wiary ws. niektórych zagadnień eklezjologicznych. Ostatnio głos w sprawie zabrała również Rosyjska Cerkiew Prawosławna, Światowa Rada Kościołów oraz Światowa Federacja Luterańska.

Metropolita Smoleńska, Kiryłł, odpowiedzialny w patriarchacie moskiewskim za kontakty z zagranicą, stwierdził w oświadczeniu przesłanym agencji Interfax, że Cerkiew traktuje watykański tekst jako szczere stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, mówiące, że Kościół katolicki jest jedynym Kościołem zaaprobowanym przez Chrystusa. To szczere oświadczenie i jest ono lepsze od tzw. dyplomacji kościelnej - mówił.

Pokazuje ono, jak blisko, czy wręcz przeciwnie, jak daleko jesteśmy oddaleni od siebie. Dla szczerego dialogu teologicznego powinniśmy mieć jasny obraz stanowiska drugiej strony, ponieważ pomaga to zrozumieć, jak różni jesteśmy – zaznaczył władyka. Metropolita przypomniał, że watykański dokument nie zawiera niczego nowego, a Cerkiew prawosławna, zgodnie z apostolską sukcesją, jest spadkobierczynią starego i niepodzielonego Kościoła, dlatego też "wszystko, co zawiera katolicki dokument, słusznie odnosi się do Kościoła prawosławnego".

Z kolei Światowa Rada Kościołów (ŚRK) w komunikacie podpisanym przez Georgesa Lemopoulosa, zastępcę sekretarza generalnego ŚRK, przypomina o deklaracji przyjętej podczas 9. Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Porto Alegre, stwierdzającego: "Każdy Kościół jest Kościołem katolickim, a nie po prostu jego częścią. Każdy Kościół jest Kościołem katolickim, ale nie jego pełnią. Każdy Kościół realizuje swoją katolickość poprzez wspólnotę z innymi Kościołami".

Podobnie jak po ogłoszeniu deklaracji Dominus Jesus w 2000 r., ŚRK podkreśla, znaczenie prawdziwego dialogu ekumenicznego i wspólnego, chrześcijańskiego świadectwa w kwestiach, które poruszają dziś cały świat – stwierdza komunikat.

Nawet jeśli słowa zawarte w watykańskim dokumencie nie są dla nas nowe, to i tak jesteśmy zasmuceni i rozczarowani, że są one podkreślone w naszym obecnym, ekumenicznym kontekście, w którym osiągnięto już wiele znaczących wyników – napisał ks. dr Ishmael Noko, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Duchowny przypomniał radosne doświadczenie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu z 1999 roku, przyjętej również przez Światową Radę Metodystów. Nasze Kościoły doszły do nowego zrozumienia, zarówno własnej Tradycji, jak i tej innych Kościołów – powiedział ks. Noko.

Sekretarz generalny ŚFL odrzucił stwierdzenia notyfikacji i zaznaczył, że luteranie postrzegają swoją wspólnotę jako Kościół w pełnym Słowa tego znaczeniu, w którym wiernie głoszone jest Słowo Boże i udzielane sakramenty święte. Jednocześnie ks. Noko podkreślił dalszą wolę dialogu, mimo pojawiających się trudności.

Za www.ekumenizm.pl

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...