Wydarzenie: Metodyści przyjęli katolicko-luterańską deklarację o usprawiedliwieniu

Radio Watykańskie doniosło: "Obradująca w Korei Światowa Konferencja Metodystów jednogłośnie przyjęła wspólną deklarację na temat nauki o usprawiedliwieniu, którą przed 7 laty podpisali w Augsburgu katolicy i luteranie. Uroczystego aktu dokonano 23 lipca podczas nabożeństwa słowa Bożego w Seulu, z udziałem kard. Waltera Kaspera oraz generalnego sekretarza Światowej Federacji Luterańskiej, księdza Ismaela Noko.

Projekt przyłączenia się metodystów do katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu popierał Benedykt XVI. Dał temu wyraz w grudniu ubiegłego roku, przyjmując w Watykanie oficjalną delegację Światowej Rady Metodystów. Papież stwierdził wówczas, że byłoby to ważnym krokiem ku pełnej jedności w wierze. Ojciec święty przypomniał też, że katolicko-metodystyczny dialog teologiczny prowadzony jest już od 38 lat. Objął takie tematy, jak wiara i objawienie oraz tradycja i urząd nauczycielski w Kościele. Dialog pozwolił katolikom i metodystom wzajemnie się poznać. Dzięki temu mogą wypowiadać się wspólnym głosem o kwestiach społecznych i etycznych w coraz bardziej laicyzującym się świecie.

Światowa Konferencja Metodystów odbywa się raz na 8 lat. Jej głównym celem jest umacnianie poczucia jedności między metodystami oraz podejmowanie kwestii istotnych dla światowego metodyzmu. W 2001 roku w 130 krajach świata żyło ok. 36 mln metodystów. Do Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce należy ok. 4 tys. wiernych".

Tyle informacji Radia Watykańskiego. Wydarzenie to ma na pewno wielkie znaczenie dla ekumenizmu. Choć trudno dziś snuć przypuszczenia na temat jego efektów w przyszłości, bo relacje ekumeniczne to nie tylko podpisane dokumenty, to jednak można przypuszczać, że przyczyni się ono do wygaszenia sporów na temat usprawiedliwienia między katolikami a wszystkimi protestantami. Sporów, których często nie toczą dziś teologowie, ale zwykli użytkownicy internetowych forów.

W tym kontekście warto przede wszystkim przypomnieć kim są metodyści, a także tekst wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu . Pouczające są także komentarze, które pojawiły się po jej podpisaniu siedem lat temu:

 • abpa Alfonsa Nossola

 • bpa Janusza Jaguckiego

 • o. prof. Zdzisława Kijasa

 • o. prof. Stanisława Celestyna Napirókowskiego

 • prof. Karola Karskiego

 • ks. prof. Lothara Ullricha
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...