Polska Rada Ekumeniczna ma 60 lat

Prezes Polskiej rady Ekumenicznej, ks. arcybiskup Jeremiasz
 • 60 rocznia powstania Polskiej Rady Ekumenicznej
  15 listopada minęło 60 lat od powstania Polskiej Rady Ekumenicznej. Wydarzenie nie minęło niezauważone. Uroczyste obchody upamiętniające tę rocznicę rozpoczną się 11 grudnia 2006 r. o godzinie 10.00 w Warszawie – Radości, w Ośrodku Konferencyjnym przy Wyższym Seminarium Teologicznym Kościoła Chrześcijan Baptystów.


 • Ekumenicznie o chrześcijańskim świętowaniu
 • Polska Rada Ekumeniczna


 • Przed wizytą Benedykta XVI w Konstantynopolu

  Niebawem Benedykt XVI udaje się do Turcji. W ferworze politycznych i międzyreligijnych zawirowań wokół tej wizyty łatwo przeoczyć jej najważniejszy cel: spotkanie z Partriachą Konstantynopola, Barłomiejem I.
  Hagia Sophia, najpiękniejsza światynia Konstantynopola, dziś meczet. Za stroną http://www.ec-patr.gr
  Nie będzie to jednak, jak zastrzegł w ostatnich dniach biskup Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, spotkanie głów Kościołów katolickiego i prawosławnego. Prymat Patriarchy Ekumenicznego jest bowiem w Kościele prawosławnym jedynie prymatem honorowym. warto zapoznać się z tym, co na temat znaczenia patriarchatu oraz o samym patriarsze Bartłomieja I napisał swego czasu wybitny prawosławny teolog, Olivier Clément.

 • O patriarchacie ‘ekumenicznym’ Konstantynopola
  Wybitny historyk starożytnego Kościoła Euzebiusz z Cezarei notuje, że apostoł Andrzej, brat Piotra i „pierwszy powołany", ewangelizował europejskie wybrzeża Pont Euxin (czyli Morza Czarnego). To on, według symbolicznej tradycji, miał założyć Kościół w Bizancjum. Święty Jan Chryzostom, który na początku V wieku był arcybiskupem Konstantynopola, sławi je jako „miasto apostołów", dodając: „oto czego dokonuje miasto, które otrzymało takiego założyciela".
  Więcej


 • Patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I
  Przed przyjęciem święceń diakońskich nazywał się Dymitrios Archondonis. Urodził się 29 lutego 1940 roku w Turcji, na wyspie Imbros, wówczas w większości zamieszkanej przez Greków prawosławnych.
  Górzysta wyspa, dzikie, pozbawione lasów zbocza i wierzchołki, pokryta kłującym runem, w zimie przybierającym barwę zieloną, w lecie zaś - rudą, cała poszarpana skałami. I połyskujące morze, widoczne z każdego miejsca wyspy. A poza tym trzy cieniste i urodzajne doliny, porośnięte gajami oliwnymi. Do tego wszędzie kaplice, białe kaplice, łączące ziemię z niebem.


 • Program wizyty Benedyta XVI w Turcji
 • Bartłomiej I: Wielkie oczekiwania
 • Ostrożny optymizm biskupów
 • Zmienia nam się klimat?
 • Ten adres warto zapamiętać
  Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola uruchomił oficjalną stronę internetową wizyty Benedykta XVI w siedzibie Patriarchatu Konstantynopola. Jest ona adresowana do mediów, ale także do wszystkich zainteresowanych wizytą zwierzchnika Kościoła Zachodniego w Konstantynopolu.

 • Więcej informacji z info.wiara.pl


  Podczas swojej wizyty papież spotka się także z przedstawicielami kościoła Ormiańskiego i Syryjskiego. Informacje o tych Kościołach można znaleźć czytająć artykuły:

 • Ormiański Kościół Apostolski
 • Syryski Kościół Ortodoksyjny
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...