Sylwetka

Światło z Moskwy

Krzysztof Błażyca

Trzeba przede wszystkim walczyć nie z ateizmem, ale z pseudochrześcijaństwem wewnątrz każdego z nas – wołał prawosławny duchowny o. Aleksander Mień. Jedni go kochali, inni prześladowali. Zginął od ciosu siekierą. Sprawcy nie znaleziono – jak to w Rosji.

Stara kamienica w Rydze. U wejścia tabliczka z napisem: „Instytut im. Aleksandra Mienia”. Dzwonimy. – Dzień dobry, jesteśmy z Polski. Chcielibyśmy porozmawiać o ojcu Aleksandrze. Brodaty mężczyzna, Jurijs Bolseviks, przyjaznym gestem zaprasza do środka. Znajdujemy się w niskim pokoju, wypełnionym zapachem papieru i herbaty. Na ścianach regały z książkami. Pod oknem duże zdjęcie ojca Aleksandra. W drugim pokoju potężne popiersie duchownego. Świece i kwiaty. – Zawołam żonę. Była duchową córką o. Mienia – mówi Jurijs.
Więcej:.


Kapłaństwo u naszych braci

Święcenia kapłańskie w Prawosławiu

Skoro episkopat ma charakter „kolegialny”, chirotonia biskupa sprawowana jest przez „kolegium” biskupów. Choć święcenia sprawowane są przez biskupa, wymagają one również zgody całego ludu Bożego i z tego względu w określonym momencie nabożeństwa zgromadzeni wierni potwierdzają święcenia okrzykami „Axios!” („Godzien!”).

W Kościele prawosławnym istnieją trzy stopnie wyższych święceń kapłańskich: biskup, kapłan i diakon; oraz dwa niższe stopnie: subdiakon (gr. hypodiakon, cs. ipodiakon) i lektor (cs. cztiec). W przeszłości znanych było wiele różnych rodzajów niższych święceń, ale w obecnych czasach wszystkie z wyjątkiem tych dwóch wspomnianych wyszły z użycia.
Więcej:.


Powszechne kapłaństwo i ordynacja
w ewangelickim rozumieniu


W październiku 2004 roku Konferencja Biskupów Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) przyjęła tekst pt. Powszechne kapłaństwo, ordynacja i powołanie do misji według ewangelickiego rozumienia (Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis). Tekst dokumentu został opracowany przez Izbę Teologiczną VELKD w 2002 roku. Konferencja Biskupów przyjęła tekst zaaprobowany przez większość Izby. Votum separatum zgłosiła prof. Dorothea Wendebourg, przewodnicząca Izby, której stanowisko zostało dodane do oficjalnego wydania tekstu VELKD. Dokument przypomina ewangelickie rozumienie ordynacji i powszechnego kapłaństwa w świetle zmieniających się uwarunkowań, w jakich działa Kościół, oraz dyskusji ekumenicznych, w jakie zaangażowane są Kościoły luterańskie na całym świecie. Ponieważ dokument jest ważnym przyczynkiem do dyskusji ekumenicznej i wzbudzającym ponadto liczne kontrowersje przedstawiamy krótkie omówienie tekstu.
Więcej:.


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Już się w zasadzie skończył. Powinien jednak trwać przez cały rok. W naszych sercach. Jeśli chciałbyś się jeszcze czegoś o minionym dowiedzieć, to zajrzyj TUTAJ.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...