Czas pustyni

Przed świętami Wielkiej Nocy chrześcijanie przeżywają okres Wielkiego Postu. Choć różnią się w swoich zwyczajach zgodni są co do tego, że jakość chrześcijańskiego życia trzeba od czasu do czasu rewidować.

Rozbudzenie życia modlitewnego, zwrócenie większej uwagi na potrzeby bliźnich i pielęgnowanie w świecie zapatrzonym w konsumpcję ducha umartwienia to zdaniem wszystkich chrześcijan dobra droga do odkrycia na nowo swojej tożsamości. W gwarze codzienności łatwo zagubić właściwą hierarchie wartości. Zamiast uśmiechu pojawia się gorączka rywalizacji, zamiast zachwytu pięknem utyskiwanie na niewygody; zamiast tęsknoty za nieskończonością lęk przed przemijaniem. To szansa na odkrycie tego, co w życiu naprawdę ważne. To czas odkrycia na nowo prawdy o dobrym Bogu, który uczynił nas w swoimi dziećmi. By - jak napisał kiedyś brat Roger - nasze święto trwało bez końca.

 • Okres pasyjny. Nie tylko o poście u Luteran
  Czas pasyjny to okres, w którym rozmyślamy nad męką Pańską. Przygotowujemy się na przeżywanie, po raz kolejny, historii Bożego dzieła odkupienia człowieka na krzyżu Golgoty. Idąc do Jerozolimy, jak nas do tego zachęca Słowo Boże, chcemy towarzyszyć Jezusowi do samego krzyża.


 • Luteranie: 7 tygodni bez
  Okres pasyjny to okazja do dobra okazja do tego, by zwolnić tempo, odsunąć się od spraw nieistotnych, a zastanowić się nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Po raz pierwszy w Polsce luteranie organizują w tym czasie akcję „7 tygodni bez”.


 • Gasi namiętności. Post według prawosławia
  Kościół stale uczy Chrześcijan prowadzenia umiarkowanego trybu życia, szczególnie wskazując na dni i okresy obowiązkowej wstrzemięźliwości – posty. Post wynika z głębokiej czci do Boga oraz posłuszeństwa Jego świętej woli. Chrystus wskazując nam okres postu próbuje ukazać jego wzniosły cel. Po pierwsze – dla zbawczego uczestnictwa w Jego życiu, mękach, śmierci i chwale, po drugie – dla wyzwolenia z grzechu i jedności z Bogiem. Jedynie poprzez post - szczególnie post ścisły – człowiek może dokonać w sobie zmian i udoskonalić siebie duchowo.


 • Wielki Post u prawosławnych. Garść szczegółów

 • Wielki Post w Kościele katolickim




 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |