Kijów: rozpoczęto przygotowania do synodu jednoczącego ukraińskie prawosławie

Patriarchat Kijowski zaapelował do hierarchów Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego o podjęcie pra.c przygotowawczych nad zjednoczeniem ukraińskiego prawosławia

Będzie ono miało miejsce na Nadzwyczajnym Synodzie Zjednoczeniowym. Ma on zatwierdzić decyzję o jedności ukraińskiego prawosławia oraz wybrać jego zwierzchnika, który otrzyma tomos [dekret] o autokefalii.

Jednocześnie Patriarchat Kijowski apeluje o powstrzymania się od przejmowania kościołów, klasztorów i innych dóbr, a także wszelkich innych aktów przemocy i odwetu.

„Proces zjednoczenia ukraińskiego prawosławia musi być dobrowolny, pokojowy i rozwijać się bez przymusu. Każdy członek Kościoła, jak również każda wspólnota świeckich lub mnichów, będzie miała prawo do swobodnego wyboru ośrodka podporządkowania swojego kościoła - do przyłączenia się do Kościoła ukraińskiego lub rosyjskiego. Ci hierarchowie, duchowni i świeccy, którzy pozostaną podporządkowani Patriarchatowi Moskiewskiemu, mają do tego prawo. Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Ukrainie będzie w równym stopniu współistnieć ze wszystkimi innymi Kościołami i organizacjami religijnymi gwarantowanymi konstytucją i prawem naszego państwa i prawa międzynarodowego” – zapewnia Patriarchat Kijowski.

Informacja pojawiła się przed południem, gdy nieznana była jeszcze decyzja synodu w Mińsku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama