Zmarł ks. Roman Mikler

www.luteranie.pl

publikacja 27.02.2012 15:17

W piątek, 24 lutego po długiej i ciężkiej chorobie zmarł śp. ks. Roman Mikler, wieloletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Pozostawił pogrążoną w smutku małżonkę oraz rodzinę parafialną.

Nabożeństwo pożegnalne odbędzie w Krakowie w piątek, 2 marca o godz. 12:00. Natomiast rodzinna uroczystość pogrzebowa w sobotę o godz. 12:00 w Bielsku-Białej.

Ks. Roman Mikler urodził się 19 marca 1949 r. w Bielsku Białej. Po ukończeniu miejscowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w 1968 r. podjął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany 26 grudnia 1973 r. w Starym Bielsku. Tam też rozpoczął swą służbę jako wikariusz. W kwietniu 1974 r. ożenił się z Ewą z domu Tacina. Z dniem 1 marca 1977 r. Konsystorz Kościoła powierzył ks. Miklerowi administrację parafiami w Krakowie i Nowym Sączu. Z kolei Zgromadzenie Parafialne PEA w Krakowie wybrało ks. R. Miklera 10 kwietnia 1983 r. na stanowisko proboszcza tejże parafii. Funkcję tę Zmarły pełnił przez kolejnych 29 lat, aż do przejścia w stan spoczynku na przełomie 2005/06 r. Z obowiązków administratora parafii w Nowym Sączu ks. Mikler zrezygnował w 1997 r. w związku z wyborem proboszcza tejże parafii.
 
Ks. R. Mikler brał także udział w konferencjach ekumenicznych w Josefstal oraz w szkoleniach organizowanych przez Światową Ferderację Luterańską w Erlangen w Niemczech. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję Generalnego Wizytatora Lekcji Religii.

W życiorysie sporządzonym w 1973 r. ks. Mikler napisał następujące słowa: Trudno jest objąć myślą szereg osób i faktów, przez które Bóg przemawiał do mnie. Jedynie On zna drogę, po której dotychczas mnie prowadził. Obym nadal wzrastał w pewności, że moc i pomoc Jego Ducha będzie ze mną w pełnieniu służby wśród tych, za życie których On oddał swoje życie.