Prawosławni hierarchowie m.in. o znaczeniu rodziny

PAP |

publikacja 11.04.2012 20:54

Zdrowa rodzina prawosławna jest podstawą zdrowego społeczeństwa i prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży - piszą prawosławni hierarchowie w tegorocznym liście paschalnym. Podkreślają, że dzieci i młodzież, to przyszłość Cerkwi i społeczeństwa.

Prawosławni hierarchowie m.in. o znaczeniu rodziny Henryk Przondziono/GN Będziemy gorliwymi we wszystkim, co sprzyja budowaniu zdrowej rodziny prawosławnej. To ona jest podstawą zdrowego społeczeństwa i prawidłowego wychowania dzieci oraz młodzieży.

W Kościele prawosławnym i w innych obrządkach wschodnich trwa Wielki Tydzień, stanowiący przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. W tym roku przypadają one 15 kwietnia, czyli tydzień po katolickich.

Sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wymienia w liście paschalnym do wiernych i duchowieństwa dary duchowe, które powinny być "owocami prawdy Paschalnej": miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.

Hierarchowie podkreślają, że mają one pomóc w spełnianiu przykazań wiary prawosławnej, która "jest źródłem moralnego doskonalenia się". Piszą, że pomoże ona "ocenić i zrozumieć wiele zjawisk współczesności". "Jak różnego rodzaju podziały, wrogość, konflikty, ubóstwo, niesprawiedliwość i ich skutki" - podkreślili w liście paschalnym.

"Będziemy gorliwymi we wszystkim, co sprzyja budowaniu zdrowej rodziny prawosławnej. To ona jest podstawą zdrowego społeczeństwa i prawidłowego wychowania dzieci oraz młodzieży. Nasze dzieci i młodzież, to nasza przyszłość, przyszłość naszego Kościoła i społeczeństwa" - napisali arcybiskupi i biskupi polskiej Cerkwi.

Prawosławna Wielkanoc tylko raz na kilka lat przypada w tym samym czasie, co u katolików. Tak było przed rokiem i dwa lata temu, a wcześniej w 2007 i 2004 roku. Często prawosławni świętują jednak później, maksymalnie nawet pięć tygodni po katolikach. Różnica wynika z tego, że w obu obrządkach termin święta wyliczany jest w nieco inny sposób.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie Cerkwi szacują, że w kraju jest 550-600 tys. osób wyznania prawosławnego. Największe ich skupiska są w województwie podlaskim, na terenie dwóch cerkiewnych diecezji: białostocko-gdańskiej i warszawsko-bielskiej.