„Konkordatowe” śluby dla wszystkich wyznań?

jdud, rp.pl

publikacja 21.06.2012 09:02

Pastorzy blisko 40 małych Kościołów, zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym, chcą prawa udzielania ślubów ze skutkami cywilnymi na wzór tzw. małżeństw konkordatowych.

„Konkordatowe” śluby dla wszystkich wyznań? firemedic58 / CC 2.0

Te ostatnie zawierają katolicy, a także członkowie 10 innych Kościołów, które wprawdzie nie zawarły konkordatów, ale mają ustawy regulujące ich stosunki z państwem.

- Rząd jest bardzo otwarty, aby sprawę załatwić. Spór dotyczy jedynie tego, jak dojść do celu - tłumaczy prof. Tadeusz Zieliński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, autor projektu ustawy. Ma on obejmować wszystkie 158 zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych. W tym celu miałby być stworzony rejestru osób, które miałyby prawo asystować przy zawieraniu małżeństw ze skutkiem cywilnym.