Ks. Lombardi o igrzyskach i protestanckiej inicjatywie

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 28.07.2012 20:16

More than Gold – „Bardziej niż złoto”. To hasło protestanckiej inicjatywy ewangelizacyjnej z czasów igrzysk w Barcelonie w 1992 r. przypomina w cotygodniowym felietonie radiowym ks. Federico Lombardi SJ.

ks. Federico Lombardi Roman Koszowski /Foto Gość ks. Federico Lombardi
Rzecznik prasowy Watykanu

Watykański rzecznik nawiązuje do rozpoczętej olimpiady w Londynie wskazując, że tym razem zainteresowanie chrześcijan najważniejszym wydarzeniem sportowym jest jeszcze większe, czego dowodem było powitanie otwarcia igrzysk dźwiękiem kościelnych dzwonów.

„Czego więcej można oczekiwać, niż złota medali, niż podziwu dla sukcesu, przecież i tak chwilowego? – pytał ks. Lombardi. – Podziw dla siły, elegancji, uroku i zręczności sportowych wyczynów nie może zatrzymywać się na kulcie piękna ludzkiego ciała, ale powinien prowadzić do zrozumienia, że chodzi o ciało kształtowane i kierowane przez rozum i wolę, przez zamieszkującego je ducha. A zatem słuszne było połączenie olimpiady z paraolimpiadą dla osób niepełnosprawnych. Ta druga ma nie mniejszą wagę niż pierwsza, bo pozwala zrozumieć jej pozytywne znaczenie. I słusznie jest powiązać Olimpiadę z nadzieją na pokój dla wspólnoty międzynarodowej. Mówi o tym jasno starożytna tradycja «olimpijskiego rozejmu», przypomniana przez Papieża podczas niedzielnych pozdrowień na Anioł Pański: «Módlmy się, aby igrzyska w Londynie były prawdziwym doświadczeniem braterstwa między narodami Ziemi!»” – dodał watykański rzecznik.