Francja: Młodzi odkrywają sobór

KAI |

publikacja 07.08.2012 16:26

YouCoun - to nazwa rozłożonego na trzy lata projektu, w którego ramach młodzi katolicy we Francji będą poznawać nauczanie Soboru Watykańskiego II. Porozumienie w tej sprawie podpiszą 11 października przedstawiciele 30 kościelnych organizacji młodzieżowych. Okazją do realizacji tego przedsięwzięcia jest 50. rocznica Soboru, który obradował w latach 1962-1965.

Francja: Młodzi odkrywają sobór AUTOR / CC 2.0 Otwarcie sesji soborowej

Dzień przed zakończeniem obrad soborowych, 7 grudnia 1965 r., papież Paweł VI i inni uczestnicy Soboru skierowali do młodych ludzi przesłanie, w którym zapewnili, że to dla nich Kościół poprzez Sobór zapala światło, które ma oświecić ich przyszłość w czasach największych dziejowych przemian. Niemal pół wieku później 20-letni Samuel Grzybowski, przewodniczący stowarzyszenia „Coexister” wziął te słowa do siebie. - To oczywiste: po Piśmie Świętym Sobór jest centralnym tekstem, z którego wynika wszystko, czym dziś żyjemy jako Kościół - tłumaczy młody katolik.

Po powrocie ze wspólnego wyjazdu z członkami z różnych ruchów kościelnych, wymyślił YouCoun (skrót od Youth Council - Sobór Młodzieży), mający na celu przedstawienie młodym ludziom w sposób przystępny nauczania Vaticanum II. - Jest to konieczne, gdyż większość nie zna jego treści - wyjaśnia Grzybowski.

Projekt ma dwa cele: „zrozumieć, świętować i promować” Sobór oraz „rozpocząć nowy dialog między młodymi katolikami o różnej wrażliwości”. Jego realizacja rozpocznie się 11 października br. podpisaniem wspólnego tekstu przez przedstawicieli ponad 30 ruchów (Katolickiej Młodzieży Robotniczej, Eucharystycznego Ruchu Młodych, skautów itd.), w którym lata uniwersyteckie od 2012 do 2015 zostaną ustanowione „trzema latami jubileuszowymi”.

Zawiązany jako stowarzyszenie YouCoun ma swój komitet pilotażowy, w którego skład wchodzi m.in. Grzybowski. Zorganizuje on jednak tylko trzy wydarzenia: rozpoczęcie jubileuszu 11 października, pielgrzymkę narodową w 2014 r. i zgromadzenie na zamknięcie jubileuszu, 8 grudnia 2015 r. Do projektu mogą dołączyć diecezje i stowarzyszenia, przygotowując własne obchody. YouCoun będzie wówczas platformą inspirującą ich działania, m.in. za pomocą mającej powstać strony internetowej (www. youcoun.fr) oraz aplikacji Icoun na smartfony, zawierającej teksty dokumentów soborowych, komentarze teologów i aktualności.

Powstaje już także „koledż”, do którego uczęszczać będą młodzi członkowie różnych ruchów. Kilka razy w roku zbierać się oni będą, aby dyskutować. W najbliższym czasie będą też uczestniczyć w redagowaniu podręcznika, który ukaże się w listopadzie br. w 20 tys. egzemplarzy, pomyślanego jako „kluczowy element dynamiki YouCoun”. Ma on służyć diecezjom i ruchom w pracy nad nauczaniem Soboru Watykańskiego II, zawierać bowiem będzie zarówno teksty soborowe i komentarze do nich, jak również propozycje świętowania Vaticanum II i przyswajania go sobie w życiu codziennym, tematy do refleksji itp.

Po zgromadzeniu 8 grudnia 2015 r. stowarzyszenie YouCoun przestanie istnieć.