Ewangelia ponad polityką

PAP |

publikacja 11.08.2012 09:24

Przed rychłą wizytą w Polsce patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla Rzeczpospolita spekuluje, że orędzie głów Kościołów polskiego i rosyjskiego poznamy dopiero na 2 godziny przed podpisaniem dokumentu.

Ewangelia ponad polityką www.kremlin.ru /commons.wikimedia.org / CC-A 4.0 Patriarcha Cyryl I

Według gazety pełny tekst wspólnego polsko-rosyjskiego przesłania Kościołów, z apelem o wzajemne wybaczenie krzywd i pojednanie, poznamy 17 sierpnia dopiero na dwie godziny przed jego podpisaniem. Z licznych wypowiedzi na ten temat wynika jednak, że nie będzie to akt przebaczenia, ogłaszany w imieniu Kościołów czy narodów - jak to było w przypadku orędzia biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. - ale apel o wejście na drogę pojednania.

"Rzeczpospolita" podaje, że znajdzie się w nim m.in. takie zdanie: "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili Boga o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy krok procesu pojednania i wybaczenia, który nie jest łatwy ani prosty i trwać będzie zapewne przez lata".