Młodzież pomaga w przygotowaniach do uroczystości na Św. Górze Grabarce

PAP |

publikacja 13.08.2012 00:15

W prawosławnym sanktuarium na Św. Górze Grabarce (Podlaskie) trwają przygotowania do święta Przemienienia Pańskiego, w którym weźmie udział zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi. W pracach pomagają uczestnicy obozu zorganizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej.

Grabarka Roman Koszowski/GN Grabarka
Dla wyznawców prawosławia jest tym, czym dla katolików Jasna Góra

Główne obchody święta Przemienienia Pańskiego odbędą się na Grabarce 18-19 sierpnia. Udział w nich to od strony religijnej najważniejszy punkt pobytu w naszym kraju zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi patriarchy Cyryla, który w czwartek rozpoczyna 5-dniową wizytę w Polsce.

Na najważniejsze w roku, sierpniowe uroczystości na Świętej Górze Grabarce przybywa rokrocznie od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu tysięcy osób. W tym roku może być ich więcej niż zwykle - nie tylko z powodu wizyty patriarchy Cyryla, ale także dlatego, że główne uroczystości przypadają w weekend.

Aby przygotować miejsce do uroczystości, na Grabarce trwa obóz zorganizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Szefowa tej organizacji Olga Mularczyk powiedziała PAP, że na razie bierze w nim udział ok. 60 osób, ale dojeżdżają kolejne. Dodała, że w czasie uroczystości powinno to być ok. stu osób.

Główne zadania młodzieży to uporządkowanie terenu, sprzątanie obiektów w klasztorze, m.in. w cerkwi czy domu pielgrzyma, przygotowanie parkingów i pola namiotowego, pomoc w kuchni i przy pieczeniu prosfor (odpowiedników opłatków w Kościele katolickim), których potrzebne będą tysiące.

W czasie uroczystości młodzież będzie m.in. kierowała ruchem samochodów na parkingi, pomagała pielgrzymom nalewać wodę z cudownego źródła u podnóża góry, obsługiwała kuchnię polową. Po obchodach uczestnicy obozu zajmą się sprzątaniem sanktuarium.

Tradycja pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery. Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew.

Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać tu po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne (Poczajew, Żyrowice) znalazły się w granicach ZSRR. Największe tłumy wiernych zjawiają się na Grabarce właśnie w sierpniu, na uroczystościach Przemienienia Pańskiego. Wielu wiernych przynosi tam krzyże wotywne, ustawiane potem na wzgórzu. Są ich tam już tysiące. Z tego powodu Grabarka nazywana jest też czasem "wzgórzem krzyży".

Hierarchowie Cerkwi szacują, że w Polsce jest 550-600 tysięcy osób wyznania prawosławnego. Najwięcej w województwie podlaskim.