Z papieżem o protestantach

KAI |

publikacja 29.08.2012 18:10

„Ekumeniczne owoce i pytania w dialogu z luteranami i anglikanami” to główny temat rozpoczynającego się 30 sierpnia w Castel Gandolfo 36. już dorocznego spotkania Kręgu Uczniów Ratzingera.

Z papieżem o protestantach Roman Koszowski/GN Benedykt XVI

Punktem wyjścia do dyskusji będzie poświęcona tej tematyce książka emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Waltera Kaspera „Die Früchte ernten - Grundlagen christlichen Glaubens im ökumenischen Dialog" (Zbieranie owoców – podstawy wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym) wydana w 2009 roku.

Referentami będą m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch oraz ewangelicki znawca Nowego Testamentu Ulrich Wilckens z Hamburga. Jest on emerytowanym protestanckim biskupem tego miasta-kraju związkowego i tłumaczem Nowego Testamentu. Ponadto wielkie ekumeniczne znaczenie mają jego komentarze do Ewangelii wg. św. Jana, Listów do Rzymian, a także jego teologia Nowego Testamentu.

Rozpoczęte w 1977 roku regularne spotkania z byłymi uczniami z Ratyzbony stanowią jeden z nielicznych stałych terminów, które zachował prof. Ratzinger nawet wówczas, gdy został papieżem. Rokrocznie w ostatnim tygodniu sierpnia Benedykt XVI gromadzi wokół siebie w swojej letniej rezydencji Castel Gandolfo liczne grono teologów, którzy się u niego doktoryzowali, habilitowali, lub współpracowali jako jego asystenci. Niektórzy z nich pracują w duszpasterstwie, wielu jest profesorami, są też wśród nich biskupi oraz kardynał (Christoph Schönborn z Wiednia).

Dla 85-letniego Benedykta XVI jest to spotkanie z wieloletnimi przyjaciółmi i „towarzyszami drogi“, przypomniała austriacka agencja katolicka „Kathpress“. Jednym z uczestników spotkania w Castel Gandolfo jest Hans-Joachim Jaschke, biskup pomocniczy w Hamburgu. Jego zdaniem Benedykt XVI „na zawsze pozostał Josephem Ratzingerem takim, jakiego znaliśmy i znamy – przyjacielskim i uważnym”. W wypowiedzi dla portalu internetowego www.katholisch.de zauważył, że „papież pozostaje człowiekiem nauki o wysokim potencjale i jest najlepiej poinformowany“.

„Zawsze czekamy w napięciu na moment, w którym – niezależnie od wiodącego tematu spotkania – papież dokonuje krótkiego przeglądu sytuacji Kościoła powszechnego“ - powiedział bp. Jaschke dodając, że zarówno podsumowania przez papieża obrad, jak i jego oceny są „genialne“. Uważa on, że spotkania kręgu uczniów Ratzingera to dla papieża przyjemność i powrót do czasów profesorskich. „Jestem bardzo wdzięczny za to, że Benedykt XVI jest wierny swoim uczniom. Każdemu z nich okazuje zainteresowanie i osobisty szacunek” - stwierdził niemiecki biskup.

W minionych latach Benedykt XVI zaprosił swych uczniów do refleksji na temat koncepcji Boga w islamie (2005 r.), teorii ewolucji (2006 i 2007), w 2008 – ekumenizmu, misji w 2009 r., hermeneutyki II Soboru Watykańskiego w 2010 r., a w roku ubiegłym – kwestii nowej ewangelizacji.