Wzywają do dialogu i modlitwy za Syrię

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 06.09.2012 23:15

O natychmiastowe zaprzestanie wszelkiej przemocy w Syrii zaapelowała Światowa Rada Kościołów.

Wzywają do dialogu i modlitwy za Syrię STR/ EPA/ PAP Syryjscy uciekinierzy na terenie Jordanii

Wezwała też wszystkie strony konfliktu do dialogu, który mógłby zapewnić w przyszłości jedność i pluralistyczny charakter społeczeństwa.

W oświadczeniu Rada podkreśla, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie są integralną częścią regionu. W samej Syrii stanowią ok. 10 proc. populacji. Mają tam do odegrania historyczną rolę budowania przyszłości opartej na wzajemnym szacunku i dialogu.

Światowa Rada Kościołów modli się o pokój i sprawiedliwość w Syrii oraz w pozostałych krajach regionu. Wzywa także wspólnotę międzynarodową do poszanowania woli i odpowiedzialności narodu syryjskiego za znalezienie rozwiązania aktualnego kryzysu, a także do powstrzymania się od zewnętrznej interwencji zbrojnej.