Papież: "Potrzeba świadectwa jedności"

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 28.12.2012 18:31

List do nowego greckoprawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu Jana X Yazigiego

Papież: "Potrzeba świadectwa jedności" Roman Koszowski/GN Papież Benedykt XVI w liście do nowego patriarchy podkreślił rolę świadectwa jedności i pokoju

„W tych niespokojnych i pełnych przemocy czasach, jakich zaznaje Bliski Wschód, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, by uczniowie Chrystusa dawali autentyczne świadectwo jedności, aby świat uwierzył w przesłanie miłości, pokoju i pojednania, niesione przez Ewangelię”. Pisze o tym Benedykt XVI w liście do nowego greckoprawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu Jana X Yazigiego. Został on wybrany 17 grudnia przez zgromadzony w Bejrucie Święty Synod tego Kościoła, by zastąpić zmarłego na początku tego miesiąca w wieku 92 lat patriarchę Ignacego IV Hazima.

„Spoczywa na nas odpowiedzialność za dalsze kroki w ukazywaniu w sposób bardziej widoczny duchowej rzeczywistości komunii, która, choć jeszcze niepełna, już nas jednoczy” – pisze dalej Papież. Wyraża następnie życzenie dalszego rozwoju wzajemnych relacji między patriarchatem greckoprawosławnym Antiochii a Kościołem katolickim. Umożliwiłoby to owocną współpracę zwłaszcza w rozwiązaniu dzielących obie strony kwestii, nad czym pracuje katolicko-prawosławna Międzynarodowa Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego. Benedykt XVI zapewnia też o modlitwie za nowego patriarchę, o pociechę dla ofiar przemocy na Bliskim Wschodzie oraz o pokój.