Serbia: Cerkiew chce zakazu aborcji

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 09.06.2013 20:57

Kościół prawosławny w Serbii wystosował apel o wprowadzenie tam zakazu aborcji, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne z przyczyn medycznych.

Serbia: Cerkiew chce zakazu aborcji Henryk Przondziono /GN Serbom w Kosowie jest wciąż trudno. A muzułmańscy Albańczycy wciąż - jak przed laty - bezkarnie niszczą ślady chrześcijańskiego dziedzictwa tej krainy.

Odnośny dokument opublikowano na zakończenie ostatniej sesji Świętego Synodu, która obradowała w Belgradzie. Zwierzchnicy serbskiej Cerkwi poparli w ten sposób inicjatywę grupy prawosławnych lekarzy, którzy alarmują, że właśnie aborcja jest główną przyczyną spadku populacji Serbii, dołączając tym samym do innych plag, jak upadek moralny społeczeństwa oraz kryzys rodziny i religijności.

W Serbii proceder aborcji jest bardzo rozpowszechniony. Apelując o jego ograniczenie, prawosławny synod zalecił jednocześnie wszystkim eparchiom zorganizowanie specjalnych funduszy na wsparcie rodzin wielodzietnych.

Innym tematem, którym zajął się Święty Synod, były negocjacje serbsko-kosowskie na rzecz porozumienia w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków. Cerkiew skrytykowała tę inicjatywę, przypominając trudną sytuację serbskiej mniejszości w Kosowie oraz bezkarne niszczenie przez muzułmańskich Albańczyków chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego tej krainy.