Patriarchat Moskiewski broni rodziny

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 09.07.2013 17:36

Do obrony bliskich Europejczykom tradycyjnych wartości rodzinnych wezwało przedstawicielstwo patriarchatu moskiewskiego przy Radzie Europy.

Patriarchat Moskiewski broni rodziny Romek Koszowski/Agencja GN Kobiety w cerkwii

W dokumencie skierowanym do Zgromadzenia Parlamentarnego tej organizacji rosyjscy prawosławni zaprotestowali też przeciw upolitycznianiu ideologii gender.

Autorzy dokumentu zarzucają europejskim działaczom politycznym, że dopuszczają do, jak się wyrażono, „demontażu tradycyjnych wartości” nie z powodu odrzucenia ich przez większość Europejczyków. Sprzeniewierzając się obowiązkowi reprezentowania swoich wyborców, poddają się oni naciskom obcych ideologii i systemów moralnych. Zdaniem przedstawicieli patriarchatu moskiewskiego, na zamkniętej niedawno sesji letniej Zgromadzenia Parlamentarnego przyjęto „nie wyważone i radykalne dokumenty, nie liczące się ze zdaniem i wolnością sumienia osób przywiązanych do tradycyjnych wartości”. Dotyczy to dokumentów „o zakazie przymusowej sterylizacji i kastracji oraz o przezwyciężeniu dyskryminacji orientacji i samoidentyfikacji seksualnej opartej na ideologii gender”.

Reprezentanci patriarchatu moskiewskiego z uznaniem przyjęli rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego potępiającą brutalną reakcję sił bezpieczeństwa w państwach, gdzie w masowych manifestacjach obywatele protestowali przeciwko legalizacji związków homoseksualnych.