Franciszek o ekumenizmie duchowym i krwi

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 20.11.2014 21:25

„Ci, którzy prześladują Chrystusa w Jego wyznawcach, nie czynią różnic wyznaniowych: prześladują ich po prostu dlatego, że są chrześcijanami”.

Franciszek o ekumenizmie duchowym i krwi Roman Koszowski /Foto Gość "Ci, którzy prześladują Chrystusa w Jego wyznawcach, nie czynią różnic wyznaniowych: prześladują ich po prostu dlatego, że są chrześcijanami"

Po południu Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Okazją posiedzenia jest 50-lecie soborowego dekretu ekumenicznego Unitatis redintegratio.

W przesłaniu skierowanym do obradujących Papież przypomniał znaczne postępy, jakie dokonały się na drodze jedności chrześcijaństwa w ciągu tego półwiecza. Wskazał przy tym na dwa wymiary tych dążeń: ekumenizm duchowy i ekumenizm krwi. 

W przypadku tego drugiego Franciszek napisał znamienne słowa: "Ci, którzy prześladują Chrystusa w Jego wyznawcach, nie czynią różnic wyznaniowych: prześladują ich po prostu dlatego, że są chrześcijanami". Ojciec Święty podkreślił także ekumeniczne znaczenie służby ubogim i potrzebującym.