Franciszek jest gotowy odwiedzić Serbię

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 02.01.2015 23:00

Stolica Apostolska w pełni popiera integrację Serbii z Unią Europejską, przyznając zarazem, że stopień tej integracji powinien zależeć od samej Serbii.

Papież Franciszek Roman Koszowski /Foto Gość Papież Franciszek

Mówiło tym katolicki arcybiskup Belgradu Stanislav Hoczevar. W noworocznym wywiadzie dla agencji Tanjug zaznaczył on, że Zachodnie Bałkany nie mają przyszłości bez Europy. Zapewnił również, że Franciszek jest gotowy odwiedzić Serbię i spotkać się z prawosławnym patriarchą Ireneuszem.

Zdaniem katolickiego hierarchy relacje z Cerkwią prawosławną są dobre, choć wciąż trzeba je zacieśniać poprzez regularną współpracę. Jej przykładem była pomoc udzielana ofiarom powodzi, która w maju ubiegłego roku nawiedziła Serbię. Było to tragiczne wydarzenie, zginęło ponad 50 osób, ale wzbudziło ono wielką falę solidarności – przyznaje katolicki arcybiskup Belgradu. Caritas przeznaczyła na pomoc powodzianom ponad 2 mln euro i nawiązała bliskie relacje z prawosławnymi strukturami na terenach dotkniętych kataklizmem.