Patriarchat moskiewski przeciw chrystianofobii

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 19.05.2015 23:45

Próby niedopuszczania do przestrzeni publicznej nauczania religii i jej symboli, narzucanie monopolu światopoglądu materialistycznego i związanych z nim programów wychowania seksualnego to jawne formy dyskryminacji chrześcijan.

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego wezwał wyznawców Chrystusa do odważnego dawania świadectwa wiary HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego wezwał wyznawców Chrystusa do odważnego dawania świadectwa wiary
Na zdjęciu krzyż katolicki i cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała w naddniestrzańskiej Rybnicy

Na konferencji OBWE w Wiedniu wystąpił oficjalny przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Ks. Wsiewołod Czaplin skrytykował kraje członkowskie tej organizacji za nieprzestrzeganie praw chrześcijan do prezentowania swoich przekonań w procesach życia społecznego. Jednocześnie wezwał wyznawców Chrystusa do odważnego dawania świadectwa wiary.

Ks. Wsiewołod Czaplin określił jako chrystianofobię postawy i język nienawiści stosowany jego zdaniem wobec chrześcijan mieszkających w krajach członkowskich OBWE, kiedy próbują, nie kryjąc się ze swoimi przekonaniami, brać czynny udział w procesach społecznych. Zaznaczył, że próby niedopuszczania do przestrzeni publicznej nauczania religii i jej symboli, narzucanie monopolu światopoglądu materialistycznego i związanych z nim programów wychowania seksualnego to jawne formy dyskryminacji chrześcijan.

Oficjalny przedstawiciel rosyjskiego prawosławia podkreślił, że chrześcijanie mają pełne prawo do uczestniczenia w procesach społecznych tak samo jak przedstawiciele innych doktryn politycznych i filozoficznych. Wyraził nadzieję na zaistnienie sytuacji, w której w różnych sferach życia społecznego, w tym edukacji, chrześcijanie otwarcie będą mogli mówić o swoich przekonaniach i czynnie urzeczywistniać związany z nimi ideał społeczny, którego absolutnie nie mogą się wyrzekać.