Abp Hoser: Jedność chrześcijan znakiem Boga

jjw/KAI

dodane 12.01.2016 12:06

W Warszawie rozpoczynają się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę na ogromny dorobek ruchu ekumenicznego w Polsce Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę na ogromny dorobek ruchu ekumenicznego w Polsce

- Jedność chrześcijan jest czytelnym znakiem obecności Boga w tym świecie - podkreślił abp Henryk Hoser. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się akademickie spotkanie ekumeniczne pod nazwą "Miłosierdzie jako płaszczyzna jedności", w którym wzięli udział członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej. Spotkanie było pierwszym punktem warszawskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W czasie wspólnych nieszporów abp Hoser nawiązał do modlitwy arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa, przypominając, że dążenie do jedności jest testamentem Syna Bożego.

- Wola ta została wyrażona w najbardziej dramatyczny momencie Jego życia i stanowi dla nas wszystkich ogromne zobowiązanie. Nie możemy jednak zapominać, że jedynym źródłem jedności jest Bóg, który jest Jeden w Trójcy Świętej. W związku z tym możemy do tej jedności dojść tylko drogą zbliżania się do Niego i czerpania od Niego łaski jedności - powiedział hierarcha.

Jak dodał, poprzez dążenie do jedności chrześcijanie mają zaświadczyć o obecności Boga w tym świecie.

- Prośmy Pana o tę łaskę, byśmy w tym świecie, który jest coraz bardziej podzielony, wręcz tragicznie rozdarty, byli znakiem jedności. Żeby udowodnić temu światu, że jesteśmy jedno, żeby mógł powiedzieć: "Popatrzcie jak oni się miłują" - zaapelował.

Biskup warszawsko-praski zwrócił też uwagę na ogromny dorobek ruchu ekumenicznego w Polsce, który - jak stwierdził - "zmienił całkowicie klimat relacji między grupami wyznaniowymi i Kościołami chrześcijańskimi". - Przestaliśmy uporczywie szukać tego, co nas dzieli, a szukamy tego, co nas łączy. Odkrywamy, jak bardzo wiele mamy wspólnego i jak bardzo podobna jest nasza wrażliwość, wybrzmiewająca w naszych wypowiedziach i naszych odczuciach - zauważył abp Hoser.

Z kolei prezes warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego w RP w czasie kazania nawiązał do tematu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ("Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana"). - Choć jesteśmy przedstawicielami różnych Kościołów, to jednak wszyscy zostaliśmy wezwani, by mówić światu o dziele zbawienia dokonanym w Jezusie Chrystusie. Jest to nie tylko nasz przywilej, ale i obowiązek - zaznaczył duchowny.

Podkreślił, że chrześcijanie mają być świadkami miłości, którą będą dawać nie tylko z odwagą, ale i w mądrości oraz prawdzie. - Tego Bóg domaga się od nas w każdego dnia i w każdym czasie - dodał kaznodzieja.

Powiedział też, że jedną z najdoskonalszych odpowiedzi na wezwanie Pana jest dawanie świadectwa jedności.

- Służą temu właśnie takie wspólne modlitwy i spotkania jak to w seminarium, w czasie których nie tylko poznajemy się nawzajem, ale także wspólnie prosimy Pana za tych, którzy będą kapłanami, aby swoim życie świadczyli o miłości Boga do człowieka - zauważył ks. Dąbrowski.

Na zakończenie zachęcił do dziękczynienia Bogu za dar, jakim jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nieszpory poprzedziło ekumeniczne spotkanie naukowe pt. "Miłosierdzie jako płaszczyzna jedności". Wykład na temat etosu Miłosierdzia w protestantyzmie wygłosił ks. dr hab. Bogusław Malicki, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Z kolei ks. Doroteusz Sawicki z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP zastanawiał się nad tym, „czy Jezus Chrystus zasługuje na miano patrona opieki socjalnej w Polsce".

Ks. Ireneusz Maria Bankiewicz ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów mówił o "Miłości i Miłosierdziu w Eucharystii i przez Eucharystię".

zobacz także: Harmonogram spotkań ekumenicznych