Z Taizé przez cały rok

Mira Fiutak

Gość Gliwicki 08/2016 |

dodane 22.02.2016 06:00

Najpierw musi być pokój w nas i między nami, a potem możemy prosić o pokój na świecie – mówi ks. Damian Trojan o rozpoczętej comiesięcznej modlitwie w diecezji.

  Modlitwa kanonami.  Na gitarze gra Paweł Zygmunt Mira Fiutak /Foto Gość Modlitwa kanonami. Na gitarze gra Paweł Zygmunt

Do „Pielgrzymki zaufania przez ziemię” zachęcają bracia z ekumenicznej wspólnoty Taizé we Francji. To oni rozpoczęli spotkania dla młodzieży na przełomie roku i to pielgrzymowanie przez różne miasta Europy trwa do dziś. Ale zachęcają też, żeby ich uczestnicy wołanie o pokój zabrali tam, gdzie na co dzień mieszkają. W styczniu rozpoczął się również u nas taki diecezjalny etap „Pielgrzymki zaufania”. – Chcemy w Roku Miłosierdzia i w roku 1050. rocznicy chrztu Polski w tę „Pielgrzymkę zaufania”, której ostatnim przystankiem była Walencja, włączyć też naszą diecezję.

Inicjatorem tej idei jest Paweł Zygmunt w Zabrza, odpowiedzialny za grupę, która spotyka się i modli w Biskupicach – mówi ks. Damian Trojan, wikary parafii Chrystusa Króla i opiekun gliwickiego punktu Taizé. Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia tej pielgrzymki było dla nich ostatnie Europejskie Spotkanie Młodych, które na przełomie roku odbyło się w Hiszpanii. Ale pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas pobytu w Taizé latem ubiegłego roku.

– Oprócz trzech modlitw w ciągu dnia w Taizé bracia spotykają się jeszcze o godzinie 17.00 na pół godziny w ciszy, modląc się właśnie o pokój. I pomyśleliśmy o tym, żeby podjąć coś podobnego. Chodziliśmy trochę z tymi myślami i teraz właśnie z początkiem roku wystartowaliśmy – wyjaśnia.

Wyruszyliśmy z katedry

Termin był dobry, bo pierwsze spotkanie odbyło się w Tygodniu Ekumenicznym. – „Pielgrzymkę zaufania” zaczęliśmy od kościoła katedralnego jako centralnego punktu naszej diecezji. Chcieliśmy rozpocząć w jej sercu, w tym najważniejszym kościele. Żeby z niego się rozejść. Wyruszyliśmy właśnie stamtąd, tak jak wyrusza się z domu rodzinnego, z najważniejszego miejsca dla człowieka – mówi ks. Damian Trojan.

Chcą, żeby wędrujący po diecezji krzyż Taizé był znakiem miłosierdzia, jedności i modlitwy o pokój. – Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie chcemy zachęcić młodych. Pokazać im, czym jest Taizé w Kościele, dla Kościoła i dla umocnienia naszej wiary. Będziemy spotykać się w różnych świątyniach, aby modlić się o pokój i jedność. O pokój, którego dzisiaj tak bardzo światu potrzeba, i o jedność wszystkich chrześcijan – wyjaśnia.

– Najpierw chcemy się modlić o pokój tam, gdzie żyjemy, w naszych w rodzinach, parafiach, diecezji, dalej – w ojczyźnie i na całym świecie. Rozszerzać krąg tej modlitwy, zaczynając od samych siebie. Bo jeżeli nie będzie pokoju między nami, to nie możemy modlić się o niego w szerszym kontekście. Nie możemy się kłócić, a potem razem stawać do modlitwy. Zgodnie ze słowami: „Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!” – przypomina ks. Trojan.

Pojadą wszędzie, gdzie ich zaproszą

Nie planują obdzwaniać parafii i szukać chętnych do przyjęcia krzyża, ale chcą pojechać wszędzie tam, gdzie o to zostaną poproszeni. Na stronie internetowej i na Facebooku jest wykaz terminów kolejnych spotkań. Modlitwa kanonami z Taizé odbywać się będzie w 4. niedziele miesiąca. Wyjątkiem jest marzec, kiedy zaplanowana została w Poniedziałek Wielkanocny.

Miejscami spotkań mogą być nie tylko kościoły, ale też na przykład kaplice różnych ośrodków, takich jak szpitale, domy spokojnej starości, domy dziecka, placówki wychowawcze czy więzienia. – To wcale nie muszą być wielkie wspólnoty, może być kilka osób, wtedy również przyjedziemy i zorganizujemy modlitwę przy krzyżu – mówi ks. Damian Trojan. Przez cały miesiąc krzyż pozostaje w tym miejscu, żeby modlitwa ta nie była tylko jednorazowym wydarzeniem.

Spotkanie ma zawsze tę samą formę. Modlitwa kanonami z Taizé z fragmentem Ewangelii, psalmami i modlitwą o pokój przygotowaną przez br. Aloisa, przeora wspólnoty z Taizé. Organizatorzy chcą, żeby pielgrzymka w naszej diecezji stała się też okazją do spotkania chrześcijan różnych wspólnot – katolickich, ewangelickich i prawosławnych. – Taizé jest wspólnotą ekumeniczną, skupia wokół siebie wszystkich chrześcijan. I razem chcemy dążyć do tej jedności i pokoju – mówi ksiądz.

– Bracia wiedzą o tej pielgrzymce w naszej diecezji i cieszą się, że włączamy się do rozpropagowania idei Taizé i w modlitwę o pokój u siebie. Że nie jest to tylko na zasadzie wyjazdów do Taizé we Francji i na spotkania młodych. Ale to, czym sami żyjemy, chcemy zaproponować innym jako formę modlitwy – zauważa. 

Cisza Taizé

W diecezji są też cztery miejsca, gdzie regularnie odbywa się modlitwa kanonami z Taizé. W Gliwicach są to kościoły Chrystusa Króla i Wniebowzięcia NMP, a w Zabrzu kaplica boczna kościoła św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach i kościół Ducha Świętego w Zabrzu-Zandce, gdzie spotyka się grupa kobiet. Przed rokiem, w 100. rocznicę urodzin brata Rogera, założyciela tej ekumenicznej wspólnoty braci, zorganizowane zostały Dni Jedności Taizé. Będą powtarzane co roku. Organizatorzy zapraszają do domu rekolekcyjnego w Zabrzu-Biskupicach na trzy dni, których program będzie zbliżony do tego, który proponują przyjeżdżającym bracia w Taizé.

Ks. Damian Trojan poznał Taizé jeszcze jako ministrant w swojej rodzinnej parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach, gdzie ówczesny wikary ks. Konrad Mrozek organizował takie nabożeństwa. – W Taizé fascynują mnie dwie rzeczy. Cisza, która tam panuje – nie tylko w czasie modlitwy. Od trzech lat, odkąd tam jeżdżę, zawsze w czasie pobytu wybieram sobie grupę ciszy. I ten tydzień jest dla mnie naładowaniem akumulatora na cały rok. Przyjeżdżam z innym spojrzeniem i nową siłą. A druga rzecz, która mnie fascynuje, to modlitwa, na której siedzi się obok siebie i nie zastanawia, kto z nas jest katolikiem, kto ewangelikiem, a kto prawosławnym, albo skąd przyjechał. Siedzimy razem i wspólnie modlimy się tymi samymi tekstami do tego samego Boga. Nie ma między nami różnic. Podobnie jest w czasie spotkań w grupach. I to jest idea prawdziwego ekumenizmu – być razem i działać.

Bardzo mnie uderzyło coś, co powiedział dwa lata temu brat Alois. Zachęcał, żebyśmy szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli, zaczynając od wspólnej modlitwy – opowiada ks. Damian Trojan. I dodaje: – Wszystkie obradujące rady ekumeniczne są potrzebne, tak samo jak dokumenty, które przygotowują, ale to jest działanie na innym poziomie. Bardzo ważne jest też to bezpośrednie spotkanie i wspólna modlitwa, w jedności.

Taizé – pielgrzymka i spotkania

Najbliższe spotkanie „Pielgrzymki zaufania” odbędzie się 28 lutego o 18.00 w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu (ul. Kwietniewskiego 1).

W diecezji są cztery miejsca, gdzie odbywa się modlitwa kanonami z Taizé:

Więcej informacji na stronie punktów przygotowań Taizé, działających na terenie diecezji gliwickiej: http://taizediecezjagliwicka.blogspot.com.