Moskwa: próba zażegnania sporu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 08.06.2016 20:28

Patriarchat moskiewski usiłuje zażegnać spór przed prawosławnym soborem na Krecie, który ma się rozpocząć 19 czerwca.

Abp Hilarion LordByron2004 / Wikipedia (PD) Abp Hilarion

Poważne zastrzeżenia zgłosiły jednak patriarchaty Antiochii i Bułgarii. Bez ich udziału sobór nie będzie miał charakteru wszechprawosławnego.

Reprezentujący patriarchat moskiewski metropolita Hilarion Ałfiejew zasugerował przeniesienie obrad soboru na inny termin. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami decyzje na soborze powinny zapadać jednomyślnie i przy udziale przedstawicieli wszystkich cerkwi autokefalicznych. Synod patriarchatu moskiewskiego zaproponował zwołanie do 10 czerwca przedsoborowego spotkania dla omówienia poprawek do projektów dokumentów soborowych złożonych przez szereg lokalnych Cerkwi oraz monastery ze Świętej Góry Atos. Jednak patriarchat Konstantynopola, będący jednym z głównych organizatorów soboru, negatywnie odniósł się do tych propozycji. Na soborze nie będą podejmowane kwestie dogmatyczne. Zaplanowano natomiast omówienie problemów dotyczących stosunków z pozostałym światem chrześcijańskim, postu, małżeństwa i rodziny oraz misji Kościoła we współczesnym świecie i duszpasterstwa prawosławnych pozostających w diasporze.