Ekumeniczna kolęda

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 20.01.2017 00:33

Od zboru ewangelickiego rozpoczęły się w Płocku tegoroczne spotkania w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczna kolęda ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość Płock, 18.01.2017. Inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zbór ewangelicki

Świątynię Ewangelicko-Augsburską po raz pierwszy nawiedził biskup płocki Piotr Libera. I to właśnie od tego miejsca, gdzie modlą się płoccy ewangelicy, rozpoczęła się tegoroczna "pielgrzymka ekumeniczna przez miasto". Przed ołtarzem ustawiono cztery świece symbolizujące dzieła charytatywne poszczególnych Kościołów obecnych w Płocku: - Łączą nas wieki wspólnej historii: z prawosławnymi -1000 lat wspólnej historii, a z katolikami – 1500 lat. Łączą nas również dzieła miłosierdzia, które na co dzień i po cichu przecież spełniamy. Cztery świece wigilijne, które palą się podczas naszego nabożeństwa przed ołtarzem, symbolizują wspólne dzieła: troskę o potrzebujących i o tych, którzy mają różnego rodzaju problemy – mówił pastor Szymon Czembor.

- Nawiedzamy podczas tygodnia ekumenicznego jak podczas kolędy: świątynię ewangelicką, mariawicką Świątynię Miłosierdzia i Miłości, kościół świętojański, katedrę płocką, sanktuarium Bożego Miłosierdzia, cerkiew prawosławną i seminarium. I jest wtedy modlitwa, rozmowa, rodzinna atmosfera. Jakże nie cieszyć się z tego! - mówił w kazaniu bp Piotr Libera.

Przypomniał, że tegoroczna inauguracja tygodnia ekumenicznego w Płocku jest nawiązaniem do 500.rocznicy Reformacji. - Z jednej strony chcemy więc w tym roku celebrować miłość i łaskę Bożą, owo "usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę", które było i pozostaje główną troską Kościołów wyrosłych z dzieła Marcina Lutra. Z drugiej - podkreślamy ból spowodowany głębokimi podziałami, które dotknęły w XVI wieku Kościół zachodni. Chcemy to czynić, otwarcie ukazując i nazywając rany, a przede wszystkim dając sobie nawzajem sposobność do kolejnych kroków w stronę pojednania. (...) "Miłość Chrystusa przynagla nas" – Caritas Christi urget nos. To Jego miłość, Jego łaska jest pierwsza... Pierwsza od naszych uczynków, pierwsza od ludzkich wzorców świętości, pierwsza od tradycji. O tym właśnie przypominają wielkiej rodzinie chrześcijańskiej ewangelicy - zauważył ks. biskup.

Bp Libera zachęcał, aby ekumenizm w Płocku był konkretny, czynny i otwarty. - Trzeba nam przenieść do Polski, do Płocka Ekumeniczny Dzień Stworzenia. Przecież może on stać się wspaniałą okazją do dania świadectwa naszej wspólnej wierze w Boga jako Stwórcy, a także do przypomnienia o wspólnym zadaniu zachowania Bożego stworzenia. (...) Praktykujmy też, proszę, ekumenizm miłosierdzia. Dzisiaj powinien on oznaczać wspólną troskę o poprawę warunków życia w krajach, które masowo opuszczają uchodźcy. W tym kontekście nie może nie cieszyć akcja "Rodzina Rodzinie", polegająca na objęciu wsparciem przez polskie rodziny - rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Akcja ta pozwala na wydobycie tamtych bolesnych ludzkich historii z anonimowego, statystycznego zjawiska pod hasłem "uchodźcy" czy "ofiary bombardowań w Aleppo". Taką już nie anonimową, spersonalizowaną pomoc mogą nieść zresztą nie tylko rodziny. W Płocku niosą ją nawet ci, którzy rodziny nigdy nie założą: katoliccy biskupi, profesorowie seminarium, klerycy. Objęliśmy w ten sposób tylko tu, w grodzie Krzywoustego, wsparciem wiele rodzin syryjskich. Ale dlaczego nie miałoby to być dzieło ekumeniczne?

- Artykuły 10 i 11 "Karty ekumenicznej" zalecają wzmocnienie i poszerzenie dialogu z przedstawicielami judaizmu oraz zachęcają do organizowania spotkań między chrześcijanami i muzułmanami. Chodzi głównie o lepsze poznanie się, zrozumienie między reprezentantami religii monoteistycznych, wierzącymi w jednego Boga. Inicjatywa ta, znana już na zachodzie, może nazywać się: "Czy wiesz, kim jestem?" i zachęcić wyznawców tych trzech religii do wzajemnego poznawania się na poziomie lokalnym. Jak to więc dobrze, że tegoroczny Tydzień Ekumeniczny jest jakby "obramowany" - z jednej strony Dniem Judaizmu, a z drugiej – Dniem Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Czemu jednak tego rodzaju inicjatywy nie miałyby być jeszcze bardziej naszymi wspólnymi, ekumenicznymi inicjatywami? - mówił bp Libera.

Na pamiątkę spotkania, bp Libera podarował ks. Szymonowi Czemborowi, proboszczowi Parafii Ewangelickiej w Płocku medal, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Z kolei pastor płockiej wspólnoty ewangelickiej podarował przedstawicielom wszystkich Kościołów zbiór postylli, czyli kazań swego ojca, ks. Henryka Czebora - niegdyś wykładowcy historii Kościoła na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.