Modlitwa o jedność w Szczecinku

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 21.01.2017 01:32

Spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 20 stycznia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa o jedność w Szczecinku ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Szczecinek, 20 stycznia: nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W nabożeństwie uczestniczyło w sumie ok. 30 osób. Z wiernymi modlili się duchowni: ks. mitrat Leon Karpiuk - proboszcz parafii prawosławnej w Szczecinku, ks. dr Arkadiusz Trochanowski - proboszcz parafii greckokatolickiej w Wałczu (kiedyś także w Szczecinku). Kościół rzymskokatolicki reprezentowali: ks. prof. Janusz Bujak - diecezjalny referent ds. ekumenizmu i ks. Dariusz Rataj, proboszcz miejsca.

Homilię podczas nabożeństwa wygłosił ks. Trochanowski. - Jesteśmy świadkami wielu podziałów wśród chrześcijan, które są wynikiem braku zrozumienia siebie nawzajem, a najprościej mówiąc - braku pokory - stwierdził duchowny.

Przyznał, że w obliczu wielu niepokojących zmian, jakie dokonują się we współczesnym świecie, jednolity głos chrześcijan byłby bardzo pomocny. - Obrona fundamentalnych wartości, rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, sprawa uchodźców - to tylko niektóre problemy, które wymienił kaznodzieja, a co do których chrześcijanie dzisiaj niestety różnią się.

Ks. Trochanowski wskazał też wiele przykładów dobrego, wspólnego działania chrześcijan różnych wyznań. Wspomniał inicjatywy papieża Franciszka, także jego ostatnią podróż do Szwecji i spotkanie z luteranami w Lund, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Europejskie Spotkania Młodych w duchu Taizé.

- Elementem, który nas łączy jest też krew męczenników. Ona również bardzo często ma wymiar ekumeniczny - powiedział kaznodzieja, podkreślając, że z powodu wiary w Chrystusa niejednokrotnie giną obok siebie przedstawiciele różnych wyznań. - Ich śmierć powinna nas skłonić do refleksji, modlitwy i działania - dodał ks. Trochanowski.

Na zakończenie nabożeństwa ks. prof. Janusz Bujak zachęcił uczestników do modlitwy o jedność chrześcijan nie tylko podczas styczniowego Tygodnia Modlitw, ale także w codzienności.

Modlitwa o jedność w Szczecinku   ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Szczecinek, 20 stycznia: nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.