Akatyst dla jedności

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 21.01.2017 22:00

Nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się także na Świętej Górze Polanowskiej. W modlitwie wzięło udział ok. 50 osób.

Akatyst dla jedności Ewa Cisoń Święta Góra Polanowska, 21 stycznia: nabożeństwo ekumeniczne.

Spotkaniu 21 stycznia przewodniczył bp Krzysztof Zadarko. Oprócz gospodarza miejsca, o. Janusza Jędryszka, franciszkanina, w sanktuarium z wiernymi różnych obrządków modlili się: ks. prof. Janusz Bujak - diecezjalny referent ds. ekumenizmu, ks. Dominik Gzieło - proboszcz parafii polskokatolickiej w Bukowie Morskim oraz ks. Mikołaj Lewczuk - proboszcz parafii prawosławnej w Koszalinie.

Tradycyjnie, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w sanktuarium na Świętej Górze Polanowskiej odśpiewany został Akatyst, czyli hymn liturgiczny, w tym przypadku ku czci Matki Bożej, pochodzący z tradycji wschodniej. Akatyst wykonywała grupa z Lęborka i z Trójmiasta.

Bp Krzysztof Zadarko przypomniał, że Akatystu nie należy traktować jako wybitnego i wyjątkowego eksponatu historycznego, ponieważ przede wszystkim jest on modlitwą.

- Jest wyrazem śpiewającej duszy, która dostrzega obecność tej wyjątkowej postaci, jaką jest Matka Najświętsza. Jest próbą wyśpiewania niezgłębionej tajemnicy Boga, który objawił się w historii - powiedział biskup.

Temat historii był też głównym wątkiem homilii biskupa. Nawiązując do hasła przewidzianego na kolejny dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którym jest zdanie: "Oto wszystko czynię nowe" (Ap 21, 5), biskup zachęcał, aby historii nie traktować jedynie jako zbioru konkretnych wydarzeń, faktów, ale jako "miejsce" objawiania się Boga. Tylko w ten sposób na fakty związane z podziałem w łonie chrześcijaństwa można spojrzeć tak, aby je dzisiaj spróbować przezwyciężyć.