Wierzysz w jeden Kościół?

red.

publikacja 22.01.2017 23:40

Jeśli tak, to musisz uzasadnić tę wiarę w codziennym życiu - mówił w płockiej katedrze ks. Włodzimierz Piętka, diecezjalny duszpasterz ekumeniczny.

Fragment polichromii płockiej katedry, wykonanej przez Władysława Drapiewskiego: procesja świętych polskich - świętych niepodzielonego jeszcze wtedy Kościoła ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość Fragment polichromii płockiej katedry, wykonanej przez Władysława Drapiewskiego: procesja świętych polskich - świętych niepodzielonego jeszcze wtedy Kościoła

- Żeby modlić się o jedność, trzeba najpierw wierzyć... wierzyć w sens jedności i w skuteczną moc modlitwy Pana Jezusa: "aby wszyscy byli jedno" - mówił ks. Piętka w homilii.

Nawiązując do perykopy ewangelicznej o spotkaniu Pana Jezusa z Nikodemem (J 3, 1-8), powiedział: - Może mało w nas jest wiary? Może widzimy więcej murów i różnic niż oznak jedności? Może za bardzo komplikuje się świat, który nas otacza? Nie traćmy jednak nadziei, bo Pan nie zraża się naszą bezradnością, gdy na pytanie Nikodema: "Jak może się to stać?" daje odpowiedź: "Trzeba wam się powtórnie narodzić".

- Tak, Jezusa nie zrażają nasze podziały i słabości. On nie odstępuje od swych rozproszonych owiec. Słuchajmy w takim duchu tej Ewangelii, i wyznajmy: Panie Jezu, wierzymy, że Ty wciąż prosisz Ojca - Aby byli jedno. Wierzymy, że jest to Twoja, a nie nasza jedność. To jest Twoje wielkie pragnienie!

- Trzeba również bronić tej jedności i uzasadniać ją: zrozumieniem, życzliwością, przebaczeniem, najpierw w życiu rodzinnym, a potem w życiu społecznym, politycznym, narodowym. Cóż to za sztuka budować mury, kiedy o wiele bardziej potrzeba nam mostów? Dziś wielu ludzi zbiera dowody niewierności, grzechu, zdrady przeciw swemu bliźniemu. A my w tych dniach mamy się modlić o jedność i za siebie nawzajem. Takie jest nasze pierwsze, ekumeniczne zadanie i krok - modlitwa.

- Broń nas Panie, przed duchem zamętu i podziałów, które tworzą się przez ludzką głupotę, łatwowierność, które są usprawiedliwianiem czyichś błędów i grzechów, które są brakiem pokory. Panie, broń nas od zamętu. i daj nam upragnioną jedność - mówił w kazaniu diecezjalny duszpasterz ekumeniczny.