Prawosławni teolodzy w Opolu

Anna Kwaśnicka

publikacja 24.01.2017 16:15

O rozwoju studiów patrystycznych mówili wykładowcy z Krajowej w Rumunii.

Prawosławni teolodzy w Opolu Anna Kwaśnicka /Foto Gość Ks. dr Ioniţă Apostolache

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na Wydziale Teologicznym UO gościli wykładowcy z Rumunii: ks. prof. Constantin Băjău i ks. dr Ioniţă Apostolache. Obaj prawosławni teolodzy pracują na uniwersytecie w Krajowej i zajmują się m.in. badaniem dzieł Ojców Kościoła.

- Kościół prawosławny w Rumunii jest zjawiskiem wyjątkowym, gdyż pośród Kościołów prawosławnych jako jedyny istnieje wewnątrz kultury łacińskiej. Zasadniczo przyzwyczailiśmy się do tego, że narody łacińskojęzyczne, związane z łacińskim dziedzictwem kulturowym, są rzymskokatolickie, a przynajmniej zachodnie. Natomiast Rumunia to jedyny kraj w grupie języków romańskich, który jest krajem prawosławnym - wyjaśniał ks. dr Mateusz Potoczny, prowadzący otwarte sympozjum nt. „Ojcowie Wschodni mistrzami dialogu międzyreligijnego. Ujęcie współczesne”.

Ks. dr Ioniţă Apostolache omówił temat „Apologetyczne podejście w dialogu między teologią a współczesną percepcją egzystencji. Kilka przykładów z Ojców Wschodnich”.

- Apologetyka to nowa przestrzeń moich badań. Zajmuję się podejściem apologetycznym między teologią a współczesnym rozumieniem istnienia, egzystencji - mówił ks. dr Ioniţă Apostolache.

W prelekcji oparł się na dwóch Ojcach Kościoła: św. Maksymie Wyznawcy i św. Janie z Damaszku. - Są to dwaj Ojcowie Kościoła niezwykle ważni dla Kościoła w Rumunii, których dzieła zostały przetłumaczone na język rumuński - wyjaśniał. Podkreślał też, że w dialogu między teologią a nauką, argumentację za wiarą opiera właśnie na tych fundamentalnych źródłach.

Z kolei ks. prof. Constantin Băjău zaprezentował studia nad dziełami Ojców Kościoła i autorów post-patrystyki bizantyjskiej we współczesnej teologii rumuńskiej. Przedstawił serie wydawnicze, w których w wielu tomach przetłumaczone zostały na język rumuński pisma Ojców Kościoła.

Wyjaśniał, że nie ma innego sposobu, by studenci mogli opierać się na ich dziełach, niż przygotowanie im dobrych tłumaczeń tych tekstów. Na język rumuński tłumaczone są również dzieła autorów patrystycznych, które powstały między VIII a XV wiekiem.