Nowy biskup starokatolicki

www.kosciol starokatolicki.pl

publikacja 17.07.2017 10:10

Komunikat Sekretariatu Kurii Biskupiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nt. święceń biskupich w dn. 22 lipca 2017 r.

Nowy biskup starokatolicki mat. pras.

Dopełniając wolę V Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, po zakończeniu I sesji obrad VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 22 lipca 2017 r. Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ks. bp e. Artur Wieciński, przyjmie święcenia biskupie z rąk biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosując się do nauczania Ojców Kościoła: "nulla ecclesia sine episcopo, nullus episcopus sine ecclesia", przez co również zachowa tradycję święceń biskupich z rąk biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wzięcia udziału w uroczystościach zaproszeni zostali biskupi Kościoła Wschodniego i Zachodniego, co ukazuję troskę Zwierzchnika Kościoła o pełnię dialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim w Rzeczypospolitej Polskiej a innymi Kościołami.

Uroczystość odbędzie się 22 lipca 2017 r., o godz. 13.30 w Parafii Starokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wojcieszowie.

Sekretarz Kurii Biskupiej

Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej