Do zobaczenia w Poznaniu

KAI/J

publikacja 02.01.2009 21:10

Z udziałem prawie 40 tys. osób z całego kontynentu w dniach 29 grudnia-2 stycznia odbywało się w Brukseli 31. Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé.

Do zobaczenia w Poznaniu

Przyświecało mu hasło "Budować Europę zaufania". 31 grudnia, na zakończenie wieczornej modlitwy przeor Wspólnoty brat Alois, przeor ogłosił, że uczestników kolejnego – 32. Spotkania gościć będzie w dniach 28 grudnia 2009-1 stycznia 2010 Poznań.

Nie był to jedyny polski akcent tego wydarzenia, gdyż tradycyjnie już nasi młodzi rodacy stanowili większość jego uczestników – do Brukseli przybyło ich ok. 9 tysięcy.

Pozdrowienia od przywódców religijnych

Okolicznościowe orędzia przesłali na spotkanie zwierzchnicy Kościołów i wyznań chrześcijańskich, w tym Benedykt XVI, duchowy przywódca światowej Wspólnoty Anglikańskiej arcybiskup Canterbury Rowan Williams i sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej pastor Ishmael Noko. Młodych pozdrowili też m.in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

„Poszukujecie źródła nadziei dla was samych i dla świata, otwierając się na Chrystusa przez modlitwę i słuchanie Jego słowa, a także dzieląc się z młodymi ludźmi z całej Europy i z innych kontynentów waszymi pragnieniami, doświadczając Kościoła jako miejsca komunii i przyjaźni dla wszystkich” – napisał papież w swym przesłaniu.

Zapewnił, że duchowo jest z młodymi podczas ich „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” i że darzy ich zaufaniem, aby odkryli, „w jaki sposób w swoim otoczeniu mają promieniować nadzieją, angażując się osobiście tam, gdzie jest zbyt wiele nędzy, niesprawiedliwości i konfliktów”. Ojciec Święty wezwał młodych, aby „podtrzymywani przez Boga”, nie bali się dawać świadectwa nadziei. Na zakończenie polecił wszystkich wstawiennictwu Maryi Panny, Matki wierzących oraz udzielił błogosławieństwa apostolskiego uczestnikom, braciom z Taizé i wszystkim organizatorom.

„Światowy kryzys gospodarczy może być dla wielu szansą odkrycia tego, co znaczy być «ubogim w duchu»” – zauważył abp R. Williams w swym orędziu. Przypomniał, że Pan Jezus obiecał, iż Królestwo Boże posiądą ubodzy duchem. „W obliczu kryzysu możemy zacząć odkrywać, co mogłoby oznaczać bycie naprawdę ubogimi w duchu. Stanowi to szansę otwarcia w nas nowego wymiaru wolności i miłości. W chwili, gdy odnawiacie waszą ufność w wierną i hojną miłość Bożą obecną w Jezusie, pamiętajcie, że On również obdarzył was zaufaniem: dał wam część swego bogactwa, abyście mogli żyć umocnieni przez Niego, budując na co dzień coraz więcej więzi zaufania z innymi" – stwierdził honorowy prymas Wspólnoty Anglikańskiej.

Zdaniem pastora I. Noko, w obliczu obecnego kryzysu tym bardziej konieczna jest odbudowa zaufania. Zachęcił młodych do włączania się w tworzenie takich form zarządzania, które lepiej sprostają wymogom sprawiedliwości.

Brat Alois: Spotkanie w Nairobi prawdziwym cudem

Jeszcze przed rozpoczęciem Spotkania w Brukseli przełożony Wspólnoty brat Alois wyraził nadzieję, że przyczyni się ono do pojednania i pokoju między ludźmi i narodami. Podkreślił, że jest to nowy etap „pielgrzymki zaufania przez Ziemię” i następuje niedługo po spotkaniu w dniach 26-30 listopada w Nairobi, stolicy Kenii. Zgromadziło się tam wówczas 7 tys. młodych ludzi z 15 krajów afrykańskich.

„Było to niezwykle ważne, że pielgrzymka zaufania mogła odbyć w Afryce i to w Kenii, gdzie często dochodzi do aktów przemocy. Zdarzył się swego rodzaju cud, jakim była przyjacielska gościnność Afrykańczyków dla 7 tys. młodych z różnych grup etnicznych. Kenia była rzeczywiście znakiem pojednania. Do Nairobi przybyli również młodzi z Konga i Rwandy. Musimy się uczyć patrzeć na świat oczami Boga. Z takiej perspektywy widzimy wiele znaków nadziei” – powiedział brat Alois.

Pierwszy dzień: Bóg wysłuchuje naszych modlitw

Do tych afrykańskich akcentów nawiązał on później w wieczornej modlitwie, której przewodniczył 29 grudnia na oficjalne rozpoczęcie 31 Europejskiego Spotkania Młodych. Zachęcił ich do budowania braterstwa między ludźmi, nowej solidarności i do modlitwy właśnie za Kościół w Afryce. „W chwili, gdy dla wielu ludzi na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury, jest ważne, byśmy byli razem, żeby przypominać sobie o nadziei, która nas ożywia” – mówił przeor Taizé. Podkreślił, że „nadzieja ta karmi się przekonaniem, że między ludźmi może narodzić się nowy rodzaj braterstwa. Nowy rodzaj solidarności może odnowić nasze życie społeczne".

Nawiązując do spotkania w Nairobi, przeor Taizé stwierdził: „Chcieliśmy przez nie dopomóc w budowaniu braterskich więzi, mimo zranień, do których doszło w historii i z powodu braku kontaktów między narodami. Choć nie można zmienić przeszłości, młodzi Afrykańczycy odkryli radość płynącą z przekraczania barier i przyjmowania siebie nawzajem. Chcielibyśmy także my za przykładem tych młodych Afrykańczyków nieść nadzieję i radość wszędzie tam, gdzie umieścił nas Bóg”.

Przełożony Wspólnoty podkreślił, że „nasza modlitwa przyczynia się do tego, by Boża miłość znów połączyła wszystkich ludzi ponad pojawiającymi się nieustannie przeszkodami”. „Tak, Bóg wysłuchuje naszych modlitw, nawet jeśli nie wiemy, w jaki sposób” – zapewnił brat Alois, który część swego rozważania wygłosił po flamandzku.

Drugi dzień: ludzie Kościoła i politycy modlili się z młodzieżą

30 grudnia, w drugim dniu spotkania młodzi pielgrzymi zastanawiali się, jak wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Pomocą w osobistych rozważaniach, a później w dyskusjach, służyły ewangeliczna opowieść o Zacheuszu i pierwszy fragment Listu z Kenii brata Aloisa, który otrzymał każdy uczestnik Spotkania.

Rano odbyły się spotkania modlitewne we wspólnotach parafialnych, goszczących poszczególne grupy. Bracia zaproponowali młodym, by zastanowili się, „jakie radości i wyzwania spotykamy w naszym życiu i jak przyjmować swoje życie jako dar”. Pielgrzymi zwracali uwagę na wielkie znaczenie wspólnych rozmów podejmowanych w czasie Spotkań. „Często przynoszą one zaskakujące odpowiedzi. Czasami wydaje nam się, że nie mamy o czym rozmawiać, że wszystko jest oczywiste, ale potem okazuje się zupełnie co innego” – powiedziała Kasia z Torunia.

Po południu młodzi przybyli do Brussels Expo, gdzie najpierw odmówiono wspólną modlitwę, a następnie rozpoczęły się warsztaty tematyczne. W tym roku dyskutowano m.in. nad tym, jak rozpoznać Boże wezwanie, spotkano się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz unijnymi komisarzami i eurodeputowanymi, a później zwiedzano stare miasto; wystąpiły też zespoły z Konga i Ameryki Południowej oraz odwiedzano ludzi pracujących w szpitalach.

Wieczorem młodzież powróciła na wspólną modlitwę na tereny targowe. Uczestniczyli w niej także m.in. królowa Belgów Fabiola, arcybiskup Brukseli kard. Godfried Danneeles, wiceprezydent Komisji Europejskiej Jacques Barrot i arcybiskup poznański Stanisław Gądecki.

Witając przybyłych br. Alois podziękował kardynałowi za gościnę. Przypomniał, że arcybiskupa Brukseli i założyciela Taizé, br. Rogera łączyła głęboka przyjaźń i nieraz rozmawiali oni o tym spotkaniu. „Dziękujemy również za objęcie tym zaproszeniem, od samego początku, chrześcijan innych wyznań. Cieszymy się, że są dziś wieczorem obecni tutaj razem przedstawiciele Kościołów prawosławnych, protestanckich i katolickiego” – mówił przeor Taizé.

Prymas Belgii zauważył, że „dziś wieczorem Bóg patrzy na nas i raduje się, widząc tę żywą przypowieść o nowej rodzinie ludzkiej, którą tworzymy. Czterdzieści tysięcy młodych złączonych w modlitwie, w ciszy i w pokoju serca. Tak, Bóg dziś wieczorem się uśmiecha”. Mówca wyraził przekonanie, że „dziś potrzeba nam zwłaszcza nadziei”. Na tym świecie jest zbyt dużo rozpaczy, dlatego „potrzeba nam Bożej nadziei, opartej na obietnicach, których gwarantem jest sam Bóg. Nadzieja jest jakby mięśniem sercowym naszej duszy, który nie dozna zawału” – powiedział kardynał.

Pod koniec modlitwy br. Alois nawiązał do niedawnego Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego Słowu Bożemu. Hierarchowie katoliccy wyrazili wówczas wielką troskę, by należycie uwydatnić znaczenie Pisma Świętego. „Oczywiście, nie zawsze łatwo jest czytać Biblię, znajdujemy w niej teksty, których nie rozumiemy” – zaznaczył zakonnik. Zachęcił, aby w jej lekturze dostrzec dwie drogi: pierwsza dotyczy tego, co znajduje się w samym sercu Biblii – miłość Boga i miłość bliźniego. Pismo jest opowieścią o Bożej wierności. Drugą drogą, prowadzącą do zrozumienia Biblii, jest odkrycie, iż Ewangelia mówi nam, że sam Chrystus jest Słowem Bożym – wyjaśnił przełożony Wspólnoty z Taizé.

Po spotkaniu kard. Danneels powiedział KAI, że zaprosił Taizé do Brukseli, bo chciał „odmłodzić tutejszy Kościół”, który jest już „w podeszłym wieku i ten strumień młodych, który tu przepływa dzięki spotkaniu europejskiemu organizowanemu przez wspólnotę braci z Taizé, może pomóc w odnalezieniu źródeł i odbudowaniu nadziei. Bo jeśli nie ma nadziei w ludzkim sercu, to serce zamiera”. „Nadzieja jest sercem, które ożywia każdy Kościół i pozwala dalej kroczyć” – stwierdził hierarcha.

32. Europejskie Spotkanie Młodych – w Poznaniu

Na zakończenie modlitwy wieczornej 31 grudnia brat Alois oznajmił wiadomość, na którą czekali z utęsknieniem szczególnie Polacy – kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się na przełomie obecnego i przyszłego roku w Poznaniu. Wszyscy przyjęli tę zapowiedź gromkimi brawami a ponad pół tysiąca poznaniaków, obecnych na modlitwie, wykrzyczało po poznańsku "no nie tej".

„To wielka radość dla miasta i całej archidiecezji” – powiedział KAI obecny na wieczornej modlitwie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Zauważył, że po raz pierwszy takie spotkanie odbędzie się w Poznaniu, który w ten sposób na kilka dni „stanie się europejskim centrum młodzieży, przybywającej z przesłaniem pokoju i modlitwy”. „To będzie piękna wymiana darów. Z jednej strony nasza gościnność, z drugiej młodzi pokażą, że w nich jest nadzieja i że oni też niosą w sobie coś ważnego co może podnieść i zmobilizować poznaniaków i wielkopolan" – uważa abp Gądecki.

„To dla nas wspaniała wiadomość i wielka radość" – powiedziała Ela ze stolicy Wielkopolski. "Jeszcze nie do końca w to wierzę. Zdążyłam tylko zadzwonić do mamy a ona od razu powiedziała, że za rok na pewno przyjmiemy pielgrzymów" – dodała. "Takie chwile jak ta to potwierdzenie tego, że marzenia się spełniają, czasami tylko trzeba cierpliwie poczekać” – powiedział Maciek z Poznania. Zaznaczył, że na tę wiadomość czekał 16 lat „i warto było".

Radości nie ukrywał też w rozmowie z KAI ks. Robert Korbik diecezjalny duszpasterz młodzieży z tego miasta. Powiedział, że jest spokojny o przygotowania. „W Poznaniu mamy wielu młodych ludzi którzy chętnie zaangażują się w przygotowania” – dodał. Nie ma też wątpliwości, że „poznaniacy szeroko otworzą swoje domy i serca".

Modlitwa i zabawy na powitanie Nowego Roku

O godz. 23 tegoż dnia młodzi zgromadzili się w prawie 180 parafiach stolicy Belgii i okolic na modlitwie m.in. za ludzi doświadczonych przez wojny i za tych, którzy niestrudzenie pracują dla pokoju. O północy rozpoczęło się Święto Narodów, czyli pokazy tańców narodowych i inne formy zabawy.

"W naszej parafii byli młodzi z 7 krajów i każdy przygotował coś charakterystyczne i specyficznego. Mieliśmy między innymi tańce rodem z Finlandii, hiszpańskie flamenco, tańce irlandzkie i polskiego poloneza" – powiedziała Joanna z Krakowa.

1 stycznia przed południem młodzi ponownie spotkali się w swoich parafiach na mszach i nabożeństwach a następnie udali się do miejscowych rodzin na noworoczne obiady. "To było niesamowite doświadczenie, gościnność mieszkańców Brukseli jest ogromna, nie przeszkadzała nam nawet bariera językowa. Nasza rodzina mówiła tylko po francusku a my po angielsku, ale daliśmy sobie radę" – wspominał Marcin z Gdańska.

"Na obiad mieliśmy typowo belgijskie jedzenie. Najpierw była pasta rybna, łosoś i sałatka, potem zielone purée ziemniaczane i mięso polane sosem z wiśni, a na koniec deser” – powiedział KAI Krzysztof z Krakowa. Zdaniem Macieja z Poznania "niesamowite w spotkaniach z rodzinami jest to, że oni co chwila dziękują nam za to, że przyjechaliśmy tutaj, że mogliśmy im dać nadzieję na lepsze jutro”. „Nasz proboszcz podczas mszy świętej mówił, że jest to jego najszczęśliwszy Nowy Rok w życiu, bo jeszcze nigdy nie widział tylu młodych w swojej parafii" – dodał Maciej.

Po południu tegoż dnia młodzi spotkali się w różnych zakątkach miasta w swych środowiskach narodowych. Na spotkaniu dla Polaków obecny jest m.in. bp Wojciech Polak z Gniezna.

Biblia dla Chin

W czasie Spotkania brat Alois oznajmił, że Wspólnota z Taizé wydrukuje w Nanjingu milion egzemplarzy Biblii po chińsku. Złożą się na to 200 tys. egzemplarzy Starego i Nowego Testamentu oraz 800 tys. egzemplarzy Nowego Testamentu wraz z Księgą Psalmów. Wydanie to ukaże się w przekładzie opracowanym przez franciszkańskie Studium Biblicum. Pismo Święte będzie systematycznie rozprowadzane po całym kraju. Wspólnota z Taizé będzie również wspierać działalność biblijną Kościoła protestanckiego w Chinach.

Brat Alois zaznaczył, że „Słowo Boże łączy nas ponad podziałami i ponad granicami z tymi, którzy są od nas bardzo daleko. Cieszymy się, mogąc podarować konkretny znak tej jedności, która połączy nas szczególnie z chrześcijanami w Chinach”. Zakonnik przypomniał, że koszty druku pokrywane są z organizowanej przez Wspólnotę zbiórki funduszy w ramach tzw. „Operacji Nadzieja”.

Nie po raz pierwszy Taizé wspiera rozpowszechnianie Pisma Świętego w różnych zakątkach świata. Podczas Soboru Watykańskiego II, na prośbę biskupów latynoamerykańskich bracia wysłali do Ameryki Łacińskiej milion egzemplarzy Nowego Testamentu po hiszpańsku i 500 tys. po portugalsku. Wspólnota wydrukowała też milion egzemplarzy Nowego Testamentu w języku rosyjskim dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Oprócz ok. 9 tys. Polaków do stolicy Belgii przybyło ponad 500 osób z Portugalii, 600 z Hiszpanii, ok. 2 tys. z Francji, ponad 1,5 tys. z Włoch, ok. 2 tys. z Niemiec, po ok. 1 tys. z Litwy i Słowenii, 300 z Rosji. Spotkania w parafiach odbywały się w 180 miejscach od Mechelen do Nivelles, od Aalst do Lowanium.