Przesłania otrzymane z okazji Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu

www.taize.fr

publikacja 16.12.2009 10:49

Przesłanie papieża Benedykta XVI

Przesłania otrzymane z okazji Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu fot. Henryk Przondziono (GN)

Drodzy młodzi ludzie,

Ojciec Święty łączy się w modlitwie z wami, którzy na wezwanie Wspólnoty z Taizé zgromadziliście się w Poznaniu, w ojczyźnie jego wielkiego poprzednika Jana Pawła II. Papież prosi Ducha Świętego, by pomagał wam coraz lepiej poznawać wolę Boga i pogłębiać zaufanie do Niego, abyście z odwagą mogli iść w przyszłość i podejmować liczne wyzwania.

Papież obdarza was zaufaniem, abyście wychodzili naprzeciw mężczyznom i kobietom, którzy przestali rozumieć Boga, szukają Go po omacku, czasem o tym nie wiedząc. Potrzeba im spotkania z prawdziwymi świadkami, aby zajaśniało im oblicze Chrystusa. Niech Bóg podsuwa wam gesty i słowa, które, po waszym powrocie do kraju, przybliżą innym nadzieję, która was ożywia i zapał, którym Duch Święty chce napełnić każde ludzkie życie!

Tak, cieszcie się z pragnienia, które On sam w was złożył: ono świadczy o waszej godności dzieci Bożych. Podczas tego 32. Europejskiego Spotkania w Polsce, które jest kolejnym etapem waszej pielgrzymki zaufania przez ziemię, odkryjecie radość wspólnego czerpania ze źródeł Boga Żywego, radość komunii w Chrystusie. Jego wezwanie obiecuje wam tę radość.

Powierzając was wstawiennictwu Dziewicy Maryi, matki wierzących, Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI całym sercem przekazuje swoje apostolskie błogosławieństwo wam, a także braciom z Taizé, wszystkim, którzy organizowali tę pielgrzymkę, pasterzom i wiernym, którzy was ugościli, oraz waszym rodzinom.