Modlitwa o przebaczenie win przeciw jedności Kościoła

Jan Paweł II

publikacja 01.04.2006 21:19

Ojcze miłosierny,
w przeddzień swej męki
Twój Syn modlił się o jedność wierzących w Niego:
oni jednak, sprzeciwiając się Jego woli,
poróżnili się i podzielili,
potępiając się wzajemnie i zwalczając.
Wzywamy usilnie Twego przebaczenia
i prosimy Cię o dar skruszonych serc,
aby wszyscy chrześcijanie,
pojednani z Tobą i ze sobą nawzajem,
połączeni w jedno ciało i jednego ducha,
mogli na nowo przeżyć
radosne doświadczenie pełnej komunii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


(Wyznanie win i prośba o przebaczenie, nabożeństwo w bazylice watykańskiej 12.03.2000 r.)