Wspólne obchody Wielkanocy

KAI |

publikacja 04.04.2010 11:17

Prawosławni, katolicy i protestanci będą wspólnie obchodzili Wielkanoc zarówno w tym jak i w 2011 roku. Wynika to ze zbieżności kalendarzy juliańskiego, używanego w Kościołach wschodnich i gregoriańskiego, używanego na Zachodzie.

Wspólne obchody Wielkanocy Roman Koszowski/Agencja GN

W 2004 r. Wielkanoc przypada 4 kwietnia, a w 2011 r. – 24 kwietnia. Do podobnej zbieżności dat Wielkanocy dojdzie w 2014 i 2017 r. Poprzednio podobnie było w latach 2001 i 2004.

Podczas Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki zaproponował, by wszyscy chrześcijanie wspólnie obchodzili Wielkanoc w drugą niedzielę kwietnia. Również papież Jan Paweł II chciał wspólnych obchodów największego święta chrześcijan przez wszystkie wyznania. Propozycje te jednak nie zostały podjęte.