Rumunia: Misja ekumeniczna z Watykanu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 12.05.2010 18:35

Umocnieniu jedności wspólnoty katolickiej obu obrządków w Rumunii oraz dialogu ekumenicznego służyła wizyta kard. Leonardo Sandriego w tym kraju.

Rumunia: Misja ekumeniczna z Watykanu ell brown/www.flickkr.com (cc) / CC 2.0 Watykan

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich odwiedził m.in. Sighet i Kluż, spotykając się zarówno z katolikami, jak i prawosławnymi, w tym z patriarchą Danielem. Zwierzchnik rumuńskiego prawosławia zapewnił kard. Sandriego o pragnieniu ponownego podjęcia rozmów z grekokatolikami, zerwanych przed pięcioma laty. Konflikt obu wspólnot dotyczy zwrotu grekokatolikom nieruchomości kościelnych przekazanych prawosławnym przez komunistów po formalnej likwidacji Kościoła unickiego w 1948 r. Nie mogąc odzyskać swej własności na mocy dwustronnych negocjacji z Cerkwią rumuńscy grekokatolicy zwrócili się do sądu, co stało się pretekstem do jednostronnego zerwania rozmów przez prawosławnych. W lipcu Święty Synod Cerkwi rumuńskiej ma rozważyć propozycję powrotu do dialogu z katolikami w ramach komisji mieszanej.