Ekumenicznie na Śląsku

ks. Adam Palion

dodane 17.01.2019 09:30

Podajemy program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ekumenicznie na Śląsku mat. pras

Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)

Tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19-20 w przekładzie ekumenicznym: Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i wykrzywia słowa sprawiedliwych. Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie.

Zaproponowali je, ograniczając do niewielkiego passusu Biblii – Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20), chrześcijanie z Indonezji. Kraj ten liczy 256 mln ludności z czego ok. 86% to muzułmanie, zaś ok. 10% stanowią chrześcijanie różnych wyznań. Indonezja jest największym krajem w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy ją ok. 17 tys. wysp, 1 340 różnych grup etnicznych i ponad 740 lokalnych języków, a mimo to pozostaje zjednoczona w swoim pluralizmie. Swą jedność opiera na wspólnym, specjalnie stworzonym języku oraz pięciu zasadach zwanych „Pancasil”, które można sprowadzić do motta Bhineka Tunggal Ika – jedność w różnorodności. W swym etnicznym, językowym i religijnym pluralizmie Indonezyjczycy żyją zgodnie z zasadą gotong royong, czyli solidarności i współpracy. Oznacza to podejmowanie wspólnych działań na różnych płaszczyznach życia oraz traktowanie wszystkich Indonezyjczyków jak siostry i braci.

Ta zachowywana przez wiele lat harmonia zdaje się być zagrożona w obecnej sytuacji. Wzrost gospodarczy zmienił społeczeństwo i ukierunkował na zdobywanie coraz większych zysków kosztem biednych oraz słabych. Powiększa się przepaść między bogatymi a biednymi.

W takiej sytuacji społeczno-gospodarczej, chrześcijanie czują się zobowiązani do przyjrzenia się swym czynom mogącym wspierać wyzysk ludzi a następnie do naprawienia dokonanego zła. Dlatego też dzięki jedności w Chrystusie będą mogli zwalczyć wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości i odpowiedzieć na potrzeby swych sióstr oraz braci. To modlitwa arcykapłańska aby wszyscy byli jedno (J 17,21), pomoże odnaleźć harmonię oraz wspólne, szczęśliwe życie z siostrą i bratem w Chrystusie.

 Program wydarzeń:

Piątek 18 stycznia, godz. 17.00, Kaplica ewangelicko-metodystyczna „Nowego Przymierza” w Katowicach, ul. Reymonta 4, kazanie bp Marian Niemiec zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej;

Sobota 19 stycznia, godz. 17.00, Kaplica starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. Matki Boskiej Różańcowej w Sosnowcu, ul. Rybna 19, kazanie bp Marian Niemiec jw..;

Sobota 19 stycznia, godz. 18.00, Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47, ekumeniczny koncert uwielbienia, zespół „SzOP” (Szczęśliwi Obecnością Pana);

Niedziela 20 stycznia, godz. 9.00, Kościół Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Stonawie (Republika Czeska), kazanie ks. prof. dr hab. Józef Budniak, teolog rzymskokatolicki;

Niedziela 20 stycznia, godz. 16.00, Kościół rzymskokatolicki pw. św. Klemensa, ul. Daszyńskiego 15 w Ustroniu, kazanie ks. radca Piotr Wowry z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;

Niedziela 20 stycznia, godz. 17.00, Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18, Nabożeństwo centralne Śląskiego Oddziału PRE, kazanie abp Wiktor Skworc, rzymskokatolicki metropolita górnośląski;

Poniedziałek 21 stycznia, godz. 17.00, Kaplica Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17, kazanie ks. Adam Stelmach, duchowny polskokatolicki;

Poniedziałek 21 stycznia, godz. 17.00, Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Nabożeństwo centralne rzymskokatolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej, kazanie ks. Waldemar Szajthauer, duchowny luterański;

Środa 23 stycznia, godz. 19.00, Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oo. Misjonarzy Oblatów w Katowicach, ul. Misjonarzy Oblatów 12, nabożeństwo świadectw, prowadzenie ks. dr Adam Palion, duchowny rzymskokatolicki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego;

Czwartek 24 stycznia, godz. 19.00, Rzymskokatolicka bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, ul. Kościelna 1, kazanie ks. dr Grzegorz Giemza, duchowny luterański, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej;

Sobota 26 stycznia, godz. 15.00, Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. franciszkanów w Katowicach Panewnikach, ul. Panewnicka 76, ekumeniczne kolędowanie, przewodniczy ks. dr Adam Palion, kazanie ks. bp senior Henryk Rother-Sacewicz, duchowny Kościoła Chrystusowego w RP;

Niedziela 27 stycznia, godz. 18.00, Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach Bogucicach, ul. Markiefki 89, koncert ekumeniczny z okazji 50-lecia Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, prowadzenie ks. dr Adam Palion, jw.

 

Tagi: