Spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów w Warszawie

PAP |

dodane 08.05.2019 10:35

W Sekretariacie KEP Polski odbyło się spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej i KEP. Wziął w nim udział również nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Bp Krzysztof Nitkiewicz HENRYK PRZONDZIONO/Agencja GN Bp Krzysztof Nitkiewicz

Jak poinformowało PAP w środę biuro prasowe Episkopatu Polski, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP bp Krzysztof Nitkiewicz wyjaśnił, że Kościół katolicki nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów, jednak od lat prowadzi z nią dialog. "Wzajemne relacje są bardzo istotne chociażby w kwestiach związanych z podejmowanymi inicjatywami ekumenicznymi" - powiedział biskup.

Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego obraduje w Warszawie od 6 maja. Jej moderatorami są metropolita Trgoviste Nifon oraz arcybiskup Dublina Diarmuid Martin. 7 maja członkowie Grupy Roboczej spotkali się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej i Episkopatu Polski. Obecny był również nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Posiedzeniu przewodniczył metropolita Nifon, który przedstawił na wstępie działalność Światowej Rady Kościołów oraz jej kontakty z Kościołem katolickim. Biskup Nitkiewicz wyraził radość z wyboru Warszawy na miejsce obrad Grupy Roboczej, wyrażając nadzieję, że "umożliwi to zaznajomienie się ze stanem dialogu ekumenicznego w Polsce".

"My w Polsce mamy wspaniałą tradycję tolerancji religijnej i dzisiaj ta współpraca jest potrzebna, zarówno jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji, wartości chrześcijańskich, jak i w celu integrowania społeczeństwa. Społeczeństwo, które jest czasami podzielone, potrzebuje kogoś, kto będzie pomagać wybudować mosty we wzajemnych relacjach. Takie jest nasze zadanie wynikające z Ewangelii. I myślę, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest takim najbardziej znanym momentem troski o wspólnotę, o bycie razem, będzie później owocował nowymi inicjatywami" - podkreślił bp Nitkiewicz.

Dodał, że "w Polsce od okresu soboru ten dialog się rozwinął, ale pojawiają się wciąż nowe kwestie chociażby związane ze zwiększająca się liczbą imigrantów, kwestie wychowania młodzieży, kwestie ekologiczne, tak ważne dla Ojca Świętego Franciszka czy też kwestie takie jak świętowanie niedzieli. Nad tym wszystkim pracujemy, ale przede wszystkim się modlimy w intencji jedności chrześcijan".

Światowa Rada Kościołów jest największą międzynarodową organizacją ekumeniczną, skupiającą Kościoły tradycji protestanckiej, anglikańskiej, prawosławnej, starokatolickiej oraz przedchalcedońskiej.

Powstała w 1948 roku, podczas I Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w Amsterdamie. Uczestniczyło w nim 350 delegatów ze 147 Kościołów chrześcijańskich z 44 państw, głównie tradycji protestanckiej. Właśnie te Kościoły utworzyły ŚRK. Powołanie Rady było możliwe dzięki licznym kontaktom ekumenicznym, które różne Kościoły niekatolickie utrzymywały od początku XX wieku.

ŚRK ma na celu inicjowanie i koordynowanie i rozwijanie współpracy ekumenicznej między zrzeszonymi Kościołami, podejmowanie wspólnych działań o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym, a także społecznym i charytatywnym. Za najważniejsze zadanie Rada uznaje służbę na rzecz jedności chrześcijaństwa.