Stulecie ekumenicznej Konferencji misyjnej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 04.06.2010 09:26

15-osobowa delegacja reprezentuje Kościół katolicki na trwających od 2 do 6 czerwca w Edynburgu obchodach setnej rocznicy Światowej Konferencji Misyjnej

Stulecie ekumenicznej Konferencji misyjnej Tilmandralle/Wikipedia (PD) Edynburg

W stolicy Szkocji zebrali się przed stu laty przedstawiciele protestanckich towarzystw misyjnych. Po raz pierwszy zwrócono wówczas uwagę na potrzebę współpracy różnych wyznań, by skandal rozbicia chrześcijaństwa nie utrudniał ewangelizacji na terenach misyjnych. W ten sposób zapoczątkowano ruch ekumeniczny, w który już po niewielu latach włączyli się prawosławni, a z czasem, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, także katolicy

Obecne spotkanie w Edynburgu poświęcono aktualnej sytuacji misji prowadzonej przez różne Kościoły, widzianej z perspektywy ostatnich stu lat. Na czele delegacji katolickiej stoi sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, bp Brian Farrell. Reprezentowana jest w niej też Kongregacja Ewangelizacji Narodów, zakony męskie i żeńskie, misjolodzy i ekumeniści. 4 czerwca na sesji plenarnej referat o formacji ekumenicznej wygłosi Teresa Francesca Rossi z rzymskiego Centrum „Pro Unione”. Wykłada ona zagadnienia ekumenizmu w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza.