Uroczystość Piotra i Pawła w Turcji

VATICANNEWS.VA |

publikacja 29.06.2019 20:28

Św. Piotr zanim przeniósł się do Rzymu, był biskupem chrześcijańskiej wspólnoty w leżącej dziś w Turcji Antiochii.

W Antiochii HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość W Antiochii
Dziś po dawnej chrześcijańskiej świetności zostały jedynie ślady

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu wikariusz apostolski Anatolii bp. Paolo Bizzeti głównym miejscem obchodów dzisiejszej uroczystości jest tam tzw. Grota Piotra, czyli starożytny kościół skalny na górze Silpius, ponownie otwarty dla wiernych w 2015 r., po trwającej wiele lat konserwacji.

Uroczystości trwają od kilku dni. Najpierw miały miejsce nieszpory w Cerkwii prawosławnej, następnego dnia celebrowano Mszę w Kościele katolickim. Dzisiejsze obchody mają charakter publiczny: ekumeniczny i świecki. Uczestniczą w nich również władze lokalne Antiochii. Udział zapowiedział także nuncjusz apostolski, włodarze miasta, patriarcha prawosławny.
Bizzeti – świadectwo jedności w różnorodności.

"Wartość upamiętnienia postaci Piotra i Pawła wyraża się w tym, że byli dwoma osobami bardzo różnymi. Jako uczniowie Jezusa przebyli inną drogę. Mieli także odmienny sposób podejścia do sprawowanej posługi, a jednak pozostawali zawsze zjednoczeni, również pośród różnic i kontrowersji. Pozostawali zawsze w pełnej jedności – podkreślił bp Bizzeti. I lud chrześcijański, z właściwym sobie wyczuciem, zawsze postrzegał ich jako towarzyszących sobie nierozerwalnie. I to jest mocne świadectwo jedności w różnorodności".