Biblia ekumenicznie spisywana

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 18.07.2010 17:19

Protestanci i katolicy z Filipin przepisują ręcznie Pismo Święte.

Biblia ekumenicznie spisywana AUTOR / CC 2.0

Akcja zatytułowana „By byli jedną Biblią” została zainicjowana przez filipiński episkopat, a jej celem jest budowanie dialogu i braterstwa na Słowie Bożym.

Dwa wersety przepisze dla Filipińczyków sam Benedykt XVI.

Ponadto w akcję włączają się studenci, robotnicy, migranci, ubodzy rybacy oraz przedstawiciele senatu i kongresu. Biblia przepisywana jest w dwóch kolumnach. Po jednej stronie znajdują się wersety w obowiązującym na Filipinach języku angielskim, a obok w ośmiu językach lokalnych.