Abp W. Skworc: Tylko zjednoczeni możemy być światłem

msp

publikacja 24.01.2021 13:10

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne włączyło się w tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Abp W. Skworc: Tylko zjednoczeni możemy być światłem Marta Sudnik-Paluch/ Foto Gość W kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego sprawowana była Eucharystia połączona z obchodami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W czasie niedzielnej Eucharystii sprawowanej w kaplicy WSŚD metropolita katowicki przypomniał, jakie znaczenie ma obecnie dla Kościoła dążenie do zjednoczenia wyznawców Jezusa Chrystusa. - Porażające i pogłębiające się podziały w ludzkiej rodzinie, w naszym społeczeństwie, w rodzinach, a nawet w Kościele, potrzebują znaku chrześcijan pogodzonych, zjednoczonych, bo tylko chrześcijanie zjednoczeni mogą być światłem, punktem odniesienia, miastem położonym na górze, punktem orientacyjnym dla ludzkiej rodziny. Dlatego tym intensywniej módlmy się o szczególny dar Ducha Świętego: dar jedności chrześcijan - podkreślił abp Wiktor Skworc.

Metropolita w swoim słowie skierowanym do alumnów wspomniał również ks. prof. Alfonsa Skowronka, urodzonego w Piekarach Śląskich wychowawcę i wykładowcę w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. - Na końcu jednego ze swoich ostatnich artykułów z pokorą stwierdza: „To ogólne i raczej powierzchowne nakreślenie problematyki uprawnia do globalnej oceny, że «ekumenia jest przygodą Ducha Świętego». Tym językiem przemawia do nas nieoceniony Dekret o ekumenizmie: «Nawrócenie serca i świętość życia, połączone z osobistym i publicznymi modlitwami błagalnymi o jedność chrześcijan, powinny być uważane jakby za duszę całego ruch ekumenicznego. Dlatego słusznie mogą być nazywane ekumenizmem duchowym». Jedności Kościoła nie można «robić» ani organizować. Jest ona darem Ducha Bożego” - cytował metropolita katowicki.

Przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II, abp Wiktor Skworc zaznaczył, że wspólnym doświadczeniem dla wszystkich chrześcijan jest chrzest. - Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i mamy wspólnego Ojca. Kto ma tego samego ojca - staje się niejako dla rodzeństwa bratem i siostrą. To tu ma swoje źródło liturgiczne i kaznodziejskie pozdrowienie: bracia i siostry. To nie uprzejmość czy pusty ukłon w kierunku słuchaczy, to stwierdzenie pełnego sensu i tajemnicy faktu, o którym powinno się pamiętać po obu stronach ambony. W podobny sposób mówi o tym Sobór Watykański II w dekrecie o ekumenizmie, kiedy o niekatolickich ochrzczonych stwierdza: „Pomimo to usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu” - mówił.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. W tym roku towarzyszy mu hasło: "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc" (por. J 15,5-9). W archidiecezji katowickiej centralne nabożeństwo ekumeniczne odprawione zostanie w Katowicach w ewangelickim kościele Zmartwychwstania w niedzielę 24 stycznia o godz. 17.