Katolicy i anglikańskie świątynie

KAI |

publikacja 07.12.2010 16:41

Anglikański biskup Londynu, Richard Chartres wyraził sprzeciw wobec możliwości korzystania przez wiernych wstępujących do Ordynariatu Personalnego ze świątyń anglikańskich (do których dotychczas uczęszczali i które wspierali) z chwilą utworzenia tej struktury kościelnej.

Londyn marcos_leal / CC 2.0 Londyn
Kościół pod wezwaniem św. Marka

Stanowisko swoje hierarcha przedstawił w oświadczeniu dla Synodu Diecezjalnego.

Zdaniem arcybiskupa, zaliczanego do tzw. „Wysokiego Kościoła”, przynajmniej w odniesieniu do anglikańskiej diecezji Londynu nie może być mowy o uzgodnieniach dotyczących przeniesienia prawa własności na Ordynariat Personalny. Natomiast jeśli chodzi o wspólne używanie świątyń, jest on przekonany, że najprostszym rozwiązaniem byłoby korzystanie przez nowe grupy katolików ze świątyń katolickich. Argumentuje, że wspólne używanie świątyń prowadzi do kolejnych urazów i powoduje nowe napięcia w relacjach ekumenicznych.

W Wielkiej Brytanii świątynie anglikańskie nie są własnością kościoła, lecz państwa, które jeszcze w tej kwestii nie określiło jak dotąd swego stanowiska.